• ค่าตอบแทนตามความสามารถและประสบการณ์
 • สามารถขอทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยได้
 • มีโอกาสศึกษา ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

4 mins ago

 

Applied
 • ค่าตอบแทนตามความสามารถและประสบการณ์
 • สามารถขอทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยได้
 • มีโอกาสศึกษา ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

4 mins ago

 

Applied
 • PhD or Master Degree Holder in relevant area
 • Experience of teaching at a University
 • Hospitality and tourism industry work experience

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทย-เวียดนาม

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีผลการทดสอบ JLPT อยู่ในระดับ N2, N1

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรีขึ้นไปในสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • To be responsible for teaching
 • Present a course description and outline
 • Native speaking and Good command English.

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Ph.D. in business administration or related area
 • Ability to publish in high-quality journals
 • Excellent teaching qualities

18-Jul-17

 

Applied
 • A doctoral degree, or near completion in Finance
 • CFA, ICBC, and/or IASB certifications preferred
 • The ability to effectively supervise MBA students

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • A doctoral degree, or near completion in Economics
 • Strong interpersonal and communication skills
 • elivering conference presentations

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in cell culture
 • Degree in biomedical sciences or related field
 • Male/Female

18-Jul-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • To be responsible for teaching
 • Present a course description and outline
 • Native speaking and Good command English.

18-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลและสอนเด็กเล็ก
 • เพศหญิง อายุุ 22- 40 ปี ปริญญาตรี เอกปฐมวัย
 • ให้คำปรึกษาด้านการเรียนสอนเด็กๆ

16-Jul-17

 

Applied
 • สอนคณิตศาสตร์ ในวันพุธ-อาทิตย์ (หยุดจันทร์-อังคาร)
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ด้านการสอนพิเศษคณิตศาสตร์

16-Jul-17

 

Applied
 • สอนวิชาพละศึกษาเด็กเล็ก (ยิมนาสติก)
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • เพศชาย , หญิง อายุุ 22 ปี ขึ้นไป

16-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.