• เพศ ชาย , หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทย-เวียดนาม

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรีขึ้นไปในสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีผลการทดสอบ JLPT อยู่ในระดับ N2, N1

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • English communication skill. Public speaking skill
 • Java Programming Language is required.
 • Become a leader in our education service.

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Jun-17

 

Applied
 • Ph.D. in business administration or related area
 • Ability to publish in high-quality journals
 • Excellent teaching qualities

27-Jun-17

 

Applied
 • Female, over 25 years old
 • Bachelor degree / Education
 • 3 years of experiences in teaching

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Accelerate your career and work in exciting comp.
 • Work with leading consulting and leadership dev.
 • Become professional with an exciting career

27-Jun-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Accelerate your career and work in exciting comp.
 • Work with leading consulting and leadership dev.
 • Become professional with an exciting career

27-Jun-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Certification in Elementary School Counseling
 • Bachelor Degree in counseling, psychology
 • Previous Elementary Counseling or child counseling

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Education
 • teaching certification will be considered
 • Prior experience teaching in an IB program

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree in related field
 • Not over 45 years old
 • At least 3 years experience

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Planning and delivering exciting Japanese lessons
 • Creating personalised Schemes of Work tailored
 • Developing resources based on the current primary

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและสอนเด็กเล็ก
 • เพศหญิง อายุุ 22- 40 ปี ปริญญาตรี เอกปฐมวัย
 • ให้คำปรึกษาด้านการเรียนสอนเด็กๆ

25-Jun-17

 

Applied
 • สอนคณิตศาสตร์ ในวันพุธ-อาทิตย์ (หยุดจันทร์-อังคาร)
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ด้านการสอนพิเศษคณิตศาสตร์

25-Jun-17

 

Applied
 • สอนวิชาพละศึกษาเด็กเล็ก (ยิมนาสติก)
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • เพศชาย , หญิง อายุุ 22 ปี ขึ้นไป

25-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in English,Education
 • At least 4 years of Experience in Academic English
 • Highly Proficient in all aspect of English

24-Jun-17

 

Applied
 • สามารถสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับเบื้องต้น-กลางได้
 • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 2 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • Evaluates pupils’ academic and social growth
 • Ability to integrate technology
 • Outstanding communication skills

23-Jun-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.