• เพศหญิง
  • ทำงานในห้องปฏิบัติการเคมี ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์
  • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.