• ทดสอบ วิเคราะห์สารเคมีที่ได้รับมอบหมาย
  • มีประสบการณ์ด้านการทดสอบน้ำยาง
  • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี

10 hours ago

 

Applied
  • เพศหญิง
  • ทำงานในห้องปฏิบัติการเคมี ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์
  • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.