• จบการศึกษาปริญญาตรี/โททางวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสารเคมี/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

18-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.