• จบการศึกษาปริญญาตรี/โททางวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสารเคมี/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

02-Dec-16

 

Applied
  • Male age 21-30 years, Thai nationality
  • Bachelor’s degree in Engineering/Electronics
  • Experience in doing service for scientific

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.