• อนุปริญญา สาขารังสีเทคนิค
 • อายุ 22 ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

22-Feb-17

 

Applied
 • ประจำห้อง LAB
 • ป.ตรี เทคนิคการแพทย์
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied
 • Experienced QA/QC,ISO9001,ISO13485
 • Exp. in Medical device would be advantage
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

22-Feb-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • To ensure accurate microbiology test results
 • Bachelor’s degree in Science (Microbiology)
 • New graduated are welcome

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • To establish and ensure proper functioning
 • Bachelor’s degree in Science (Chemistry)
 • At least 3 year experience in chemical lab

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงตรวจรักษาเครื่องจักร
 • ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโรงงาน
 • ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในวัตถุดิบ

15-Feb-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.