• ปริญญาตรีขึ้นไป
  • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
  • สนใจงานด้านการวิจัย

07-Dec-16

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ หรือวิศวกรรมศาสตร
  • สอบเทียบปรับตั้งเครื่องมือทางมาตรวิทยา 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการไปปฏิบัติได้

05-Dec-16

THB45k - 70k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.