• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

18 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Science
 • Have skills in Laboratory equipment
 • Able to work at Wellgrow, Bangna-Trad Rd. Km.36

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Very Good in English
 • Degree in Science,Chemical/Rubber Engineering,etc
 • Able to work at Bangpakong, (Bangna-Trad Rd.)

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการ

26-Jun-17

 

Applied
 • Good degree in a relevant scientific discipline
 • Relevant experience within product development
 • Understanding of strategy and planning issues

26-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.