• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

3 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • R&D Associate/ Assistant
  • Chemical eng, science,Polymer, Material
  • Good to Fluency in written and spoken English.

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Degree in Biotechnology, Chemical, Microbiology
  • 2 years working in pharmaceutical field or lab
  • communicate and understand English

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.