• Experience in Laboratory
  • Fair in English communication
  • Able to work in Bangpakong site(Bangna-Trad Km.36)

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการ

17-Apr-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

13-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.