• เพศชาย / หญิง , อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี
  • มีความละเอียด ขยัน ใส่ใจการการพัฒนาคุณภาพ

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.