• รับผิดชอบทางด้านการตรวจสอบเชื้อโรคต่างๆ
  • จัดเตรียมและรวบรวมผลการตรวจสอบแบคทีเรีย
  • ดูแลการฆ่าเชื้อในระบบฟาร์มและตรวจสอบการเจริญเติบโต

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Ph.D in Civil Engineering , Concrete Technology
  • Material Science (Ceramic) , Inorganic Chemistry
  • Chemical Engineering or any related field / thesis

13-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.