• ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใน Lab
  • ตรวจสอบวิธีการผลิต
  • ทำการ validate

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • ตรวจสอบวัตถุดิบ
  • ทำการ validate วิธีทดสอบ
  • ทำการควบคุม Stock ของปริมาณสารเคมี

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.