• เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานประกันคุณภาพด้านเคมี
 • อายุ 25-30 ปี
 • งาน LAB เคมี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in life sciences, biological, medical
 • 3 year sales experience in cleanroom
 • Proven relationship with the key business customer

19 hours ago

 

Applied
 • Research and Development Products (Beverages)
 • Test and Evaluate Products with Best Quality
 • Coordinate with Food and Drug Administration

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องแล็บอย่างน้อย 1ปี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in a research and clinical trial
 • TOEIC score of at least 855
 • Must have a good background in clinical trials

21-Oct-16

 

Applied
 • 6 years working experience in Food
 • 2 years’ experience in Training ,consulting
 • Possessing IFS or BRC Food Auditor

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.