• การศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี สาขาเคมีสิ่งทอ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถเข้ากะได้

25-Jul-17

 

Applied
  • มีความรู้ในระบบคุณภาพ BRC,IFS
  • วางแผนการประกันคุณภาพสินค้าทั้งกระบวนการ
  • ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.