• มีความรู้ด้าน ควบคุม และ ซ่อมบำรุงเตาหลอม
  • มีทักษะด้านการบังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • โปรแกรม Microsoft Office , E-mail , Internet

19-Jan-17

 

Applied
  • Male/Female age between 22-30 years
  • Degree in Food Science or Food Chemistry
  • Computer Literacy (Word, Excel)

17-Jan-17

 

Applied
  • Male/ Female , age 22 years old up
  • Bachelor’s Degree in related science field
  • Basic spoken English skills

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.