• ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

2 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • To ensure accurate microbiology test results
 • Bachelor’s degree in Science (Microbiology)
 • New graduated are welcome

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • To establish and ensure proper functioning
 • Bachelor’s degree in Science (Chemistry)
 • At least 3 year experience in chemical lab

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ถึงปริญญาโท
 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์,คอมพิวเตอร์,สารสนเทศ

26-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Chemistry or related field.
 • At least 3 years experience in testing laboratory
 • Mature and able to work independently.

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Concentrate Center
 • Research and Development Products (Beverages)
 • Process Development

22-Feb-17

 

Applied
 • อนุปริญญา สาขารังสีเทคนิค
 • อายุ 22 ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

22-Feb-17

 

Applied
 • ประจำห้อง LAB
 • ป.ตรี เทคนิคการแพทย์
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.