• อนุปริญญา สาขารังสีเทคนิค
 • อายุ 22 ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

27-Apr-17

 

Applied
 • ประจำห้อง LAB
 • ป.ตรี เทคนิคการแพทย์
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
 • Chemi lab experience
 • Leadership skill
 • laboratory instruments and calibration skill

26-Apr-17

 

Applied
 • Concentrate Center
 • Research and Development Products (Beverages)
 • Process Development

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

25-Apr-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.