• ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

10 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฎิบัติการ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP เป็นอย่างด

20 hours ago

 

Applied
 • 3 years in electronic circuits,Lab/Technology
 • software language C, C++,ARM-Controller, Keil MDK
 • development of circuit/PCB design with PROTEL

25-May-17

 

Applied
 • Testing, Setup and Maintain Microbiological
 • Bachelor degree or higher in Science
 • 3 years experience in testing laboratory

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.