• เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช-ปริญญาตรี เคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมชุบโลหะ

24-Jun-17

 

Applied
 • The position involves day to day testing
 • Candidates should ideally have a minimum education
 • A knowledge of material science, ceramics,jewely

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Material Science
 • Minimum 3 years of working experiences in QC / QA
 • Good command of English

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • Set Lab ตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษทางการเกษตร

22-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.