• ทาการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบสูตร วิธีการของผลิตภัณฑ์
 • ทาการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ สูตรผลิตภัณฑ์ยาตัวใหม่
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ในผลิตภัณฑ์

10 hours ago

 

Applied
 • Bechalor's Degree in Engineering Major Electrical
 • Knowledge in Standard of ISO 9001 and IEC17025
 • Experience in Technical Regulation at least 6 Year

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Physical, Chemical, Engineer or Science
 • 2+ years experience in sale or lab
 • Own car with driving license.Able to travel upcnt

27-May-17

 

Applied
 • Bachelor in Pharmacy
 • At least 2 year direct experience in QA Parmacist
 • Good command of English, computer literacy

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Pharmacy,Chemistry
 • 1+years working multi-national company environment
 • Experience in Pharmaceutical Industry.

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.