• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
  • ประสบการณ์ 3 ปีงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร
  • มีความรู้ด้านเบเกอรี่, ISO 9001, HACCP, HALAL

19-Apr-17

 

Applied
  • Bachelor's Degree in Pharmacy,Chemistry
  • 1+years working multi-national company environment
  • Experience in Pharmaceutical Industry.

17-Apr-17

 

Applied
  • Bachelor in Pharmacy
  • At least 2 year direct experience in QA Parmacist
  • Good command of English, computer literacy

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.