• งานส่งออก/งานติดต่อต่างประเทศ/งานขาย
 • คล่องแคล่ว,อดทน,แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัด/ต่างประเทศได้

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2 mnths, 5% Pvd Fund, Med., Meal Allowance
 • An Over-A-Century Multi-national Trading Firm
 • 4 years exp. as Import & Export Coordinator

29-Sep-16

 

Applied
 • Preparing various BOI monthly and yearly
 • Handling and documenting all activities
 • Handling all activities related to BOI machinery

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท ในด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความเข้าใจ ทางด้าน Manufacturing, Logistic, FMCG
 • มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบสูง

29-Sep-16

 

Applied
 • Bonus 3mths, Med&Life Ins, OT, PVD fund, Trans
 • Well-Known Instant Cuisine
 • At least 2 year exp. in shipping/freight forwarder

29-Sep-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า1-2 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และระเอียดรอบคอบ
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า1-2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทั้ง 2 ประเภท
 • สามารถขับรถยนต์และรถหกล้อได้

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • Import & Export
 • Handle BOI operation
 • Import other goods such as Machinery, Spare Part

29-Sep-16

 

Applied
 • Male/ Female, age between 22 - 35 years.
 • Bachelor 's Degree or higher in any field.
 • Experience in Logistics & Freight 1-2 years

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied

Inventory Expert

Lazada Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Analyst skills, experience in Inventory Management
 • Good in communication skills both Thai and English
 • Self motivation and multitask working

29-Sep-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Age 30 years old and above
 • At least 6 years working related to the job

29-Sep-16

 

Applied
 • Receive bookings from customers and/or sales
 • Execute billing to customers and agents
 • Coordination of job execution with external partie

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • Support to qualify potential customer
 • Overseas contact for rate request
 • Prepare official quotation and submit to customer

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • รับ-จ่าย-จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มองโลกในแง่ดี

29-Sep-16

 

Applied
 • ตรวจสอบสต็อคคงเหลือ และจัดเก็บเอกสาร
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel และ Microsoft Office
 • หากมีประสบการณ์ในงานธุรการคลังจะพิจารณาเป็นพิเศษ

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • Attractive salary package
 • Work with international consulting firm
 • Exciting career

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ม.3 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานจัดส่ง

29-Sep-16

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ม.3 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
 • มีความอดทน อดกลั้น

29-Sep-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2ปี

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ม.3 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานจัดส่ง

29-Sep-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2ปี

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • Proven Supply Chain and Procurement experience
 • MS Office, Word, Excel, Power point, SAP, ERP
 • Degree in Supply Chain, Logistics or related field

29-Sep-16

THB70k - 90k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2ปี

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2ปี

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • In charge of In-flight service product
 • Perform In-flight service strategy
 • Ex-crew in senior level is preferred

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female age 28 - 35 years old.
 • At least 2 years working experience
 • Bachelor's Degree or higher Economics or related

29-Sep-16

 

Applied
 • Provide supply chain continuous improvement
 • Develop and implement customer oriented
 • Supply chain and distribution network analysis

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ได้

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ได้

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • University graduates in all disciplines
 • Age under 30 years old (with or without work exper
 • Good command of English & Chinese

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย (พ้นพันธะทางทหารแล้ว)
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพ
 • ขับรถพาเจ้าหน้าที่ไปติดต่องานข้างนอกบริษัทฯ

29-Sep-16

 

Applied
 • Demand Management
 • Supply Planning Management
 • Customer Service Management

29-Sep-16

 

Applied
 • Degree in Supply Chain Management/ Logistics
 • 3 years experienced in Order Management
 • SAP, APO, WCM

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา วุฒิปวส.หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านสโตร์มาบ้าง

29-Sep-16

 

Applied
 • Monthly compensation max. B60,000
 • Please send resume to resume@nexushrm.com
 • No Quick Apply please.

29-Sep-16

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female , Thai Nationality, Age 30 - 36
 • 3 - 5 years working experience in related fields
 • Good command of English

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • Handle all the shipments
 • Bonus 2 Months
 • Support Sales Team

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • Handle all oversea (Air & Sea)
 • Negotiate with the clients
 • Bonus 2 months

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • Male only Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor Degree in Business Management
 • Good command of English

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • Preparing and monitoring Shipping documents.
 • Deal with shipping company.
 • Experience in Trade Finance.

29-Sep-16

 

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 20-35 ปีขี้นไป
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
 • สามารถใช้เครื่องกลึง เครื่องมิลลิ่ง เครื่องเชื่อม

29-Sep-16

 

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 20-35 ปีขี้นไป
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
 • สามารถใช้เครื่องกลึง เครื่องมิลลิ่ง เครื่องเชื่อม

29-Sep-16

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานในเรื่องการนำเข้า และ ส่งออกสินค้า
 • รับผิดชอบเอกสารทั้งหมดเกี่ยยกับการนำเข้า- ส่งออก
 • ติดต่อลูกค้า ที่เกี่ยวกับต่างประเทศ

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • Valid Hazardous Materials Specialist Cert. by DIW
 • Flammable Liquid Class 3A & 3B + Explosive Class1
 • Warehouse management experience for over 3 years

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบงานในคลังสินค้าทั้งหมด
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้ระบบ Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

29-Sep-16

 

Applied
 • experience on working with 3rd party logistics is
 • Very good communication skills
 • provide logistical and sales support

29-Sep-16

 

Applied
 • Operate and follow-up sale acitivities.
 • Driving skill (with license).
 • 1 year in Sales, Marketing, Import Export.

29-Sep-16

 

Applied
 • Male/Female age 23-26 years old
 • Degree in logistics management
 • 1-2 years. Experience in Production control

29-Sep-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.