• มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รอบคอบ เป็นระเบียบ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ทางบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่อบรมให้

17-Feb-17

 

Applied
 • Male, age 34-40 years old.
 • Bachelor’s degree in any field.
 • At least 3 years of transportation business.

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ .6- ปวช. ปวส. ขึ้นไป
 • พ้นภาระทางทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 • สุภาพเรียบร้อย รอบคอบ ซื่อสัตย์ ขยัน

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

17-Feb-17

 

Applied
 • Male, age 28-35 years old.
 • Bachelor’s degree in any field.
 • At least 3 years of transportation business.

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male, age 25-35 years old.
 • Diploma Degree or higher.
 • At least 3 years of Automobile business.

17-Feb-17

 

Applied
 • Male or female, age 26-32 years old
 • Bachelor’s degree in Logistics or related filed
 • At least 3 years of working experience in CS

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 year experience in inventory control
 • Good Command in English
 • Excellence computer literacy, advance Excel

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Logistics
 • Total Customs Clearance specialist
 • 5 -15 years experience in Forwarding company

17-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมรถขนส่งสินค้าให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผน
 • ตรวจสอบข้อมูลการขนส่ง ผ่านระบบ GPS
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

17-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลรถเข็นงาน และ ซ่อมบำรุงรถเข็นงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานขนส่ง หรือคลังสินค้า
 • ดูแลเกี่ยวกับรถที่ใช้ในการขนส่งของบริษัท

17-Feb-17

 

Applied
 • ประสานงานลูกค้าต่างประเทศและดูแลยอดขายลูกค้า
 • ดูแลลูกค้าต่างประเทศอย่างน้อย 1-3 ปี
 • ปวส สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Logistics
 • Strong in rules and regulations (Sea freight)
 • Good command of English literacy

17-Feb-17

 

Applied
 • Supply Chain Management
 • Inventory Management
 • Logistics Operation

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม word,excel

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุประมาณ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนในการขนส่ง และบริหารทีมได้
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุประมาณ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนในการขนส่ง และบริหารทีมได้
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจนับสต๊อกสินค้า ณ จุดขาย
 • จัดทำตัวเลขเปรียบเทียบผลต่างจากการตรวจนับสต๊อก
 • ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี

17-Feb-17

 

Applied
 • เบิกจ่ายสินค้าตามใบเบิก
 • จัดเก็บสินค้าเข้าที่เก็บที่กำหนด
 • มีประสบการณ์ในด้านคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานตามเวลา เปิด - ปิดของห้างได้

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขาการบริหารจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในด้าน Logistics 5 ปี ขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • Ensure all shipments accrual cost information
 • Entry the data into the company's operational
 • Checking and monitoring the correctness of data

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Contribute to the development of Global Tender
 • Identify opportunities to optimize the global tend
 • Engineer the pricing and volume data in a tender

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Response to all internal and external phone calls
 • Entry data into company’s operational system
 • Checking and monitoring the correctness of data

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • For the TMS system to Level 1 supporters
 • Analysis, classification and solving of Incidents
 • Conduct approval tests on functionality

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปี - 30 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • อ่านออกเขียนได้

17-Feb-17

 

Applied
 • มีใบขับขี่ชนิดที่ 4
 • ประสบการณ์ในการขับรถ 10 ล้อ
 • เพศ ชาย อายุ 25 – 50 ปี

17-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบความพร้อมของรถขนส่ง
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • ดำเนินการจัดหาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่คนเรือขอร้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้าน บนเรือสินค้าหรือท่าเรือ
 • Degree – Bachelor

17-Feb-17

 

Applied
 • รับคำสั่งส่งสินค้าจากลูกค้า สถานที่รับ-ส่งสินค้า
 • แจ้งแผนงานจัดส่งสินค้าให้พนักงานขับรถ
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้าน บนเรือสินค้าหรือท่าเรือ
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี
 • เป็นตัวแทนเรือ/เข้าออกในเมืองไทย

17-Feb-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกเรือ
 • ติดตามข่าวสารจาดเรือและติดต่อ Agency
 • หาตำแหน่งลูกเรืองที่ต้องการ

17-Feb-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับเอเย่นเรือและรถขนส่ง
 • มีความรู้ทางด้านพิกัดอัตราศุลกากร-ขาออก
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้,เครื่องใช้สำนักงาน

17-Feb-17

 

Applied
 • รับแจ้งซ่อม วางแผนนำรถเข้าซ่อม
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำใบขน
 • ประสานงานระหว่างเอเย่นต์เรือ
 • ตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร

17-Feb-17

 

Applied
 • ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 32

17-Feb-17

 

Applied
 • ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 32

17-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบการจัดส่งเพื่อให้เป็นไปตามกำหนด
 • ถ่ายรูป ถ่ายภาพเอกสารเข้าระบบ ERP
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • ขับรถจัดส่งสินค้า และต่างจังหวัด
 • รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัด(ค้างคืน)

16-Feb-17

 

Applied
 • รับส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รับส่งเอกสาร,รับเช็คทั่วไป- รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

16-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อยในคลังสินค้า
 • มีประสบการณ์ทำงานงานคลัง 1 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

16-Feb-17

 

Applied
 • degree or higher in Engineering, logistics
 • 10 years experienced in managing warehouse
 • Hands on experience with warehouse management soft

16-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old
 • degree or higher in Engineering, logistics
 • 3 years working experiences in Warehouse

16-Feb-17

 

Applied
 • งานสโตร์ งานรับเข้า-ออกสินค้า งานเอกสาร
 • เพศ : ชาย,หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ

16-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจนับสินค้า เบิก-จ่ายสินค้า
 • ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเรียงสินค้าพร้อมขนย้าย

16-Feb-17

 

Applied
 • Minimum 2 years seafreight experience
 • Posses team spirit, but can work independently.
 • Good command of written and spoken English

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.