• จบปริญญาตรี สาขา IE ,Logistics หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงาน 5 ปีขึ้นไป,ใช้งาน SAP และ WMS ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ,ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in business with 3-5 years in managerial
 • Good Communication in English
 • Degree in Supply Chain Management, Logistics

2 hours ago

 

Applied
 • Logistics, transportation, domestic
 • Coordinating the scheduling of trucks for shipment
 • Contact with Transportation Company; lorry truck

2 hours ago

 

Applied
 • Male or Female
 • Age between 30-45,Thai Nationality
 • Minimum 5 years of experience in Export Sales

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 18 ถึง 35 ปี
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่างยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 8-10 years in experience in export and logistic
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

2 hours ago

 

Applied
 • Co-ordinate with domestic customers.
 • Control the inventory stock to supply for customer
 • Arranging documents such as Tax Invoice

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years experiences in admin / document works
 • Good command in English
 • Working with one of the biggest companies in Japan

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ลงสินค้า ขนสินค้า
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่ใช่พนักงานประจำ บริษัทจ้างเป็นครั้งคราว

3 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. บริหาร การจัดการ ช่างยนต์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี พิมพ์งานคล่อง

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Logistics or related field
 • 1-3 years experience in Export and Logistic proces
 • Knowledge in Domestic delivery, Cargo loading

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years’ experience in Export sale coordinator
 • Bachelor's degree in Marketing, Business Admin
 • Male/Female, age 23-30 years old

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • customs specialist
 • customs Tariff
 • logistics

3 hours ago

 

Applied
 • age 26-35 with a degree in Accounting
 • 3+ years in handling BOI related accounting
 • Good communication skills in English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขี้ันไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้

3 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience at forwarder and/or shipping
 • Good knowledge in sales/CS of logistics company
 • Good command in English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in Service Delivery
 • Can use Excel Pivot Tables and VLOOKUP
 • Thai nationality.

3 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality
 • Good command in spoken and written English
 • Knowledge in Retail Operations

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in ISO9001 Requirements & Internal Audit
 • Knowledge in ISO14001 Requirements
 • ISO9001, ISO14001 Lead Auditor certified

4 hours ago

 

Applied
 • Female, age 23-30 years old
 • Have experience of job 1-5 years in Import Export
 • Good in English, Have knowledge in BOI and SAP

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Mechanical, Electrical, Electronics
 • Understanding of fundamental of equipment
 • Good command of spoken and written English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age not over 35 years old.
 • Working time : Monday - Friday 08.30 - 17.00.
 • 3 year experiences in Customs Clearance jobs

4 hours ago

 

Applied
 • 1-3 year experience in freight forwarding
 • Good written and spoken English
 • Bachelor’s degree or Master degree

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Export Material
 • Supply Chain Management
 • experience in Production Planning and MRP

4 hours ago

 

Applied
 • Setting sales targets for individual reps
 • Recruiting and training sales staff.
 • 2 years experienced relate with freight forwarding

4 hours ago

 

Applied
 • Male or female, age between 35 - 45 years old.
 • Working time : Monday - Friday 08.30 - 17.00.
 • 6-10 year experiences in Customs Clearance jobs.

4 hours ago

 

Applied
 • Degree in field of Engineering
 • experience 5+ Years in Engineering Design
 • Able to operate Catia, Solidwork, CAD-CAM,

5 hours ago

 

Applied
 • Ccollaborate with various functions
 • Collaborate with team to achieve on service level
 • Review Material Master plan, and release purchase

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years experience in Accounting
 • Excellent English communication skill
 • Salary 16K-20K, 5 days working

5 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 2 ปี
 • สามารถพิเศษ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้พอใช้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป ประสบการณ์ 2 ปี
 • ตรวจรับและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าของสำนักงาน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 – 30 ปี
 • ม.3 ขึ้นไป ประสบการณ์ 2 ปี
 • ตรวจรับและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าของสำนักงาน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจเช็ครายงานสินค้าและวัตถุดิบ เสนอผู้บังคับบัญชา
 • ควบคุมการรับ-จ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
 • ตรวจสอบใบสรุปข้อมูลการรับ – จ่าย

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Contact customer for all export customs formality
 • Take care of all export customs related issues
 • Good English skill

5 hours ago

 

Applied
 • Experience in Logistics/Warehouse in Chemical
 • Experience of import & export
 • Flexible to travel (a few times a month)

5 hours ago

 

Applied
 • Minimum 2-3 years experience in Operation
 • Excellent English communication skill
 • Salary 16K-25K, 5 days working

6 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Good command in English or Chinese
 • More yearly holiday allowance
 • Bonus payout twice a year

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. ปวส.ปริญญาตรี ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ Off-shore,
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไฝ่เรียนรู้ พัฒนาทักษะอยู่ตลอด

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม
 • สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ
 • Off-shore, On-shore, Petrochemical, Power plant

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • พิธีการศุลกากร
 • Customs Broker
 • ตัวแทนออกของ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai National with excellent command in English
 • Bachalor or Master's Degree 3 years experiences
 • Strong leadership, interpersonal

8 hours ago

 

Applied
 • อายุระหว่าง 22 – 32 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีทัศนคติเชิงบวก สามารถทำงานได้ภายใต้ความกดดัน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุระหว่าง 22 – 32 ปี
 • ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Proficient in English.
 • 2 years experiences in Logistics or SAP system

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด , บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ดูแลเอกสาร / จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 1-2 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • อายุระหว่าง 24 – 35 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านคลังสินค้า

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.