• ติดตั้งระบบ ฯ ให้บริการลูกค้าของบริษัท ฯ
 • ปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม
 • สามารถทำงานเป็นทีม หรือคนเดียวได้

1 hour ago

 

Applied
 • 5 years’ experiences in IBC site solutions
 • Understand sites combining GSM, WCDMA
 • Able to work on site to troubleshoot

1 hour ago

 

Applied
 • Data Center Specialist Engineer (Presale)
 • cloud technology,Cisco,NetApp,EMC,HP,Dell,IBM
 • Networking,Security,Server,Storage,Virtualization

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • An attractive salary cum commission package
 • Group health insurance
 • Provident fund

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years in RAN Performance Operation experienced
 • Knowledge of the field of 2G/3G/4G RAN Performance
 • Degree in Telecommunications Engineering

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Promote company products and solution
 • Handle Sales & Marketing activity to meet customer
 • Establish and maintain effective business relation

1 hour ago

 

Applied
 • Contact with customer to inform the product
 • Follow up sale teams to ensure the sale target
 • Preparing documents, planning and update reports

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เครื่องมือวัด อุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม บรอดคาสท์วีดีโอ
 • ชาย / หญิง ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • ภาษา: สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

1 hour ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ดูและระบบวินโดว์โดเมน
 • ออกแบบและปรับแต่ง Firewall, Antivirus

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher in Telecommunication,Computer
 • 2 years of experience in Telecom industry
 • Strong background on Telecom, Core Network, Radio

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's or higher in Telecommunications
 • 10–15 years of experience in Software development
 • Experience in supervise team or manage project

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor or Master in Information Technology
 • CISM, CISSP or other related certification
 • 9 years of working experience in IT Security

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 0 – 3 years’ experience.
 • 0-3 years in IBM iSeries (AS400) programming
 • 450 score up

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in IT, Telecommunication
 • Experience in Process Development, IT
 • Responsible for overall project management

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • System Analyst
 • JAVA Developer
 • See job description.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Engineering
 • 2-3 years working experience in Mobile Operator
 • Background in Wifi implementation

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Telecommunicat
 • Working experience 0 – 3 years.
 • Able to work overtime and/or on weekend.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบ AIS WIFI & Test Fiber Optic
 • เพศชาย อายุ :20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี

14 hours ago

 

Applied
 • Presales
 • Sales Engineer
 • computer engineering

27-Mar-17

 

Applied
 • อายุ : 25-40 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

27-Mar-17

THB10k - 25k /month

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • หาสมาชิกใหม่ เคเบิล และอินเตอร์เน็ท ในพื้นที่
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • หาสมาชิกใหม่ เคเบิล และอินเตอร์เน็ท ในพื้นที่
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • หาสมาชิกใหม่ เคเบิล และอินเตอร์เน็ท ในพื้นที่
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

27-Mar-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,โทรคมนาคม,IT
 • มีความรู้ด้าน Computer Network, Data Communication
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Telecommunication, Electrical
 • แก้ไขปัญหา Customer Complaint
 • Available to work in shift

27-Mar-17

 

Applied
 • Health insurance
 • Flexible time
 • Dental allowance

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Telecommunication
 • 2years of experience in Computer Network
 • Coordinate with subcontractor and customer.

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • More than 2 years experience
 • Have technical skill

27-Mar-17

 

Applied
 • self motivated
 • 2 years of network operations and project
 • Strong networking skill switch router and firewall

26-Mar-17

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Technical degree
 • Proficiency in English, verbal and written.
 • Analytical thinker, resourceful.

26-Mar-17

 

Applied
 • Identify the impact of new product launches
 • 1-2 years business process analysis
 • Define business process flow & support improvement

25-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลการติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดทำข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
 • พัฒนางานระบบ IT เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

25-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female,age 23-30 years.
 • Have experience in selling to telecom operation
 • Possess own car is preferred

25-Mar-17

 

Applied
 • Master or Bachelor in any field, outstading GPAX
 • Age 21-30 years old, 0-3 years working exp.
 • Good in ENG (TOEIC 650+), Leadership & management

25-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Com Sec 5-7 ปี ในบริษัทมหาชนจำกัด
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของ IOD
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

25-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
 • มีความรู้ด้าน Banking Design

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in Thai Telecommunication & Energy Laws
 • Building relationships with the regulators
 • 2-5 years experiences in regulatory affairs

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experience in the implementation
 • experience in Project Management

24-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม SAP
 • เข้าใจระบบ ERP มีทักษะในการฝึกอบรม
 • ต้องวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับพัฒนาโปรแกรมหลายหน่วยงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • telecommunication
 • fluent in English
 • DWDM and OTN

24-Mar-17

 

Applied
 • Install, configure and maintain system services
 • Support administration of servers
 • Plan, design and support customer's computing

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 0-5 years working experience for 2G/3G/LTE
 • A broad understanding of a modern day GSM/HSPA/LTE
 • Drive test tools

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Basic for Network Engineer
 • Project Management
 • มีความรู้ทักษะการควบคุมงานวิศวกรรม

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in Chinese or English
 • Major in telecommunication Electrical Engineeri
 • Major inElectrical Engineering

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรู้ด้าน IP Network

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • 7 years experience in MIS, data analysis
 • Project management skills

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 1 year as Call Center
 • English Speacking
 • TOEIC must over 650

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.