• นักวิจัยเคมี
 • ปฏิบัติงานในห้องLAB
 • วิทยาศาสตร์เคมี

11 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

17 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและบริหารทีมงานให้ปฏิบัติงานบรรลุผล
 • พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยการทดลอง
 • แก้ไขปรับปรุงปัญหาจากการร้องเรียนของลูกค้า

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานวิจัยฟาร์มของบริษัท งานวิจัยสูตรอาหาร
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์อาหาร
 • มีความละเอียดรอบคอบ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบทางด้านการตรวจสอบเชื้อโรคต่างๆ
 • จัดเตรียมและรวบรวมผลการตรวจสอบแบคทีเรีย
 • ดูแลการฆ่าเชื้อในระบบฟาร์มและตรวจสอบการเจริญเติบโต

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ศึกษา ติดตาม ค้นคว้า หาวัตถุดิบใหม่ๆ ที่นำมาใช้
 • ควบคุม และวางแผนการพัฒนาสูตรอาหารใหม่ ๆ
 • สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • •upper 4 years experience in R&D field
 • •Good technical skills
 • •Proactive, interpersonal, positive attitude

17 hours ago

 

Applied
 • 5 years of progressive QA/QC experience
 • Strong knowledge of ISO standard
 • Bachelor or Master’s Degree in Polymer Science

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai / Age not over than 45 yo / Excellent English
 • Knowledge of HAZOP, ISO14000, OHSAS18000, &ISO5000
 • Able to work in Map Ta Phut IE, Rayong

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ หรือวิศวกรรมศาสตร
 • สอบเทียบปรับตั้งเครื่องมือทางมาตรวิทยา 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการไปปฏิบัติได้

17 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Oversea travel opportunities
 • Fast pace working environment
 • medical allowance

17 hours ago

 

Applied
 • Male age between 25-35 years
 • 3 years’ experience in Health Safety Environment
 • Bachelor degree or higher in Engineering

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี
 • บุคคลิกดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา (ไม่จำกัดสาขา)
 • ความรู้ในงานขายและการตลาดไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลสินค้าและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี การติดต่อประสานงานดี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide technical support for enquiries
 • Support F&B team in joint visit for conducting
 • Prepare sound system design

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Food or related field
 • QC inspector for food products
 • Experience 3 years in QC food industry

17 hours ago

 

Applied
 • QA Expertise for Medical/Pharma Manufacturing
 • Good Command in English
 • Well-rounded in system of GMP/HACCP/ISO

17 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • 10 years of relevant working experience
 • Oil and Gas experience
 • Fluent in English

17 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, aged 24-36 years
 • Bachelor's or Master's degree in Science
 • 2-3 years experiences in similar industries

17 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age 32-40 years old
 • Bachelor's Degree in related fields
 • Experience 5-10 years in Supply Chain Planning

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Food Science or related field
 • 3 years experience in food industrial company.
 • Own a car and driving license

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemical or related fields
 • 1-3 years related work experience in Industrial
 • Good communication, strong interpersonal

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Cosmetic Sciences or Chemistry
 • Experience in product development
 • Good communication of English

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาย การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ และเข้าใจ ในระบบคุณภาพ GMP

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ในการทำงานโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ และเข้าใจ ในระบบคุณภาพ GMP

17 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years experiences in warehouse/logistic
 • Set up and implement safety system
 • Degree in Public Health, Science

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขา Food Science, Food Engineering
 • สามารถขับรถไปต่างจังหวัดได้คล่อง มีใบอนุญาตขับขี่

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of GFSI, HACCP, BRC and allergens
 • Must have excellent English language skill
 • Experience in Quality related positon for Food

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทด้านการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัย
 • มีความรู้ในการทำงานวิจัยเชิงคุณภาพ

17 hours ago

 

Applied
 • To ensure customer satisfaction
 • To organize & manage internal & external workshop
 • Preparation of presentation for lecture session

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์1 - 3 ปี ด้านการพัฒนาสินค้า
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ, เครื่องกล
 • สามารถเขียนแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรมได้

17 hours ago

 

Applied
 • Research & Development
 • Auto refinish and industrial coating research
 • Test sample products and commercializing

17 hours ago

 

Applied
 • Quick learnerand able to solve unexpected problems
 • Human relation skills.
 • High responsibility.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in computer Engineer
 • 5 years of experience as a research & Development
 • Experience in automobile-related business

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 - 7 ปี ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • เทคโนโลยีการอาหาร เคมีอาหาร เทคโนโลยีการผลิต

17 hours ago

 

Applied
 • Degree in Chemistry, Food Science
 • Thai Nationality, Male / Female
 • Very good command of English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • สามารถ พูด อ่าน ฟัง เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถในการบริหารงานบุคคล

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Age 27-35 Yrs
 • Bachelor or Higher degree in Foods Science
 • Proficient in English both writing & speaking

17 hours ago

 

Applied
 • Make the yearly plan on the job safety.
 • Degree in Occupational Health & Safety.
 • Experience in factory or warehouse environment

17 hours ago

 

Applied
 • มีใจรักในด้านการบริการและการขาย
 • มีประสบการณ์การทำงานในห้อง Lab,Food Lab
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

17 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติงานในส่วนของงานสวนและงานฟาร์ม
 • มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 2 ปี
 • ปฏิบัตงานในส่วนของการดูแลโรงเพาะเห็ด

17 hours ago

 

Applied
 • Over 3 years in product research and development
 • Exp in Food or Meat Business
 • Experience in food process or product development

17 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Chemistry
 • Has experience in QA Asst.Manager in Chemical/Food
 • Knowleageable in ISO 9001, 14000, GMP and HACCP

17 hours ago

 

Applied
 • Grad. Bachelor degree material engineer or rela
 • Min 3 years eexp. in manufacturing and material
 • Knowledge in material science and machine

17 hours ago

 

Applied
 • Male or Female age 25-30 years old
 • Teamwork mindset – strong team player
 • Have own car and driving license

17 hours ago

 

Applied
 • University graduates are preferred
 • Experience in specimen management
 • TOEIC score AT LEAST 400

17 hours ago

 

Applied
 • Perform sample testing for agricultural products
 • Support on ISO17025 process
 • Responsible purchasing process of lab equipment

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.