• ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • Social, safety and/or environmental auditor
 • Have safety certifications, know Thai Labor laws
 • Love life, love humanity, love nature

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงาน2 ปีในด้านการคัดเลือกบุคลากร
 • มีทักษะการบริหารจัดการสูงสุดและใส่ใจในรายละเอียด
 • ออกแบบ วิเคราะห์ และวิจัยพัฒนากระบวนการคัดเลือก

7 hours ago

 

Applied
 • Over 1-2 years working experience
 • Challenging work in friendly environment
 • Excellent communication and interpersonal skills

7 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experiences
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Strong writing and analytical skills

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 7 years of experences
 • Strong oral communication and presentation skill
 • Fluency in English required

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 3 ปี
 • องค์กรการกุศล/ไม่แสวงผลกำไรจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

7 hours ago

 

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

7 hours ago

 

Applied
 • 5 yrs experience in Donor Services or admin. task
 • Academic degree in relevant area
 • Strong team-building and facilitation skill

29-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor of Electrical Engineering
 • Electrical Engineering license is required
 • Thai nationality, 27 - 32 years old,

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Officer
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 - 5 ปี
 • ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 • Program Coordinator
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • พัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์
 • Procurement
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
 • เพศหญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ และขับขี่มอเตอร์ไซด์ได้

28-Apr-17

 

Applied
 • มีความสามารถจัดทำ BOQ , ถอดแบบ
 • เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 27 - 38 ปี
 • ป.ตรี สาขาการจัดการ
 • การเจรจาต่อรอง หรือประสานงาน

28-Apr-17

 

Applied
 • Master degree
 • experience in the field of clinical care
 • At least five year of experiences

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • ดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร

28-Apr-17

 

Applied
 • ดำเนินการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • *วันเสาร์ทำงานครึ่งวัน เวลา 08.30-12.00 น.

28-Apr-17

 

Applied
 • To help in designing, developing and conducting
 • To assist in developing and improving
 • To evaluate and prepare the course summary

27-Apr-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

27-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น คิดอย่างเป็นระบบ

27-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 3 ปี
 • องค์กรการกุศล/ไม่แสวงผลกำไรจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

27-Apr-17

 

Applied
 • Plan for maintenance and equipment performance
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • 3 years experience in Maintenance

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Admin
 • Strong communication skills
 • Negotiating and interpersonal skills, and self-con

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience with customer relations, Phuket Based
 • Competitive Salary,development opportunities
 • Non profit organization, Fundraising methodologies

26-Apr-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • 8+ years of multi-country HR generalist experience
 • Strong analytical and critical thinking skills
 • Ability to travel

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

25-Apr-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำเอกสาร ประสานงานแต่ละฝ่าย
 • ความรู้ด้าน Work permit และต่อวีซ่า
 • มีความรู้ด้านการจัดทำประกันสังคม

25-Apr-17

 

Applied
 • Strong communication and problem solving skills
 • Can communicate in English is a must
 • Outstanding organizational skills

25-Apr-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • ภาษาอังกฤษดี สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน สื่อสารได้
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี

25-Apr-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Legal, Law, Compliance, In house, advisor, POA
 • AGM, EGM, Litigation, Compliance Report, Agreement
 • Contract, Overseas Regional, Government

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • experiences monitoring and evaluation
 • Demonstrated strengths in planning
 • Excellent interpersonal

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.