• ทำค่าแรงคนงานต่างด้าว
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี
 • ดูแล พนง. พร้อมประสานงาน เกี่ยวกับ ใบอนุญาตทำงาน

50 mins ago

 

Applied
 • 5 years+ experience in legal field
 • Interest in legal pro bono sector
 • Strong English

20-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโท
 • สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • บริการลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ เลขานุการ
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ
 • มีประสบการณืด้านธุรการ เลขานุการ
 • บุคลิกดี รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น คิดอย่างเป็นระบบ

20-Jan-17

 

Applied
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • Experiences in work permit and visa application
 • Proficient in English, both written and spoken

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 23-35 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถเดินทางได้

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Master degree
 • experience in the field of clinical care
 • At least five year of experiences

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Quantity and Cost estimation
 • Work progress and payment
 • Working at Mahanakhon Site

20-Jan-17

 

Applied
 • Experience with offline methods of fundraising
 • Competitive Salary,development opportunities
 • Non profit organization, Fundraising methodologies

19-Jan-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • ดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร

19-Jan-17

 

Applied
 • ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • Manage program activities in support of adolescent
 • Oppotunity to regional and international travel
 • Good working environment and good benefit

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Minimum 2 years work experience
 • Excellent communication skills in English

19-Jan-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานช่าง
 • มีความรู้ระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล
 • ปวช. - ปริญญาตรี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานช่าง
 • มีความรู้ระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารดูแลและติดตามการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
 • ดูแลงานด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา
 • ร่วมกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ อำนวยการ กำหนดแนวทาง

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Civil Engineer
 • Business
 • Sales

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong communication and problem solving skills
 • Can communicate in English is a must
 • Outstanding organizational skills

18-Jan-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานติดต่อราชการ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong background in agriculture
 • experience in community development
 • skills excellent spoken and written English

18-Jan-17

 

Applied
 • A degree or equivalent in Business or Operations
 • 5 years of professional experience
 • strong managerial and organisational competence

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree required
 • 2+ years of professional experience preferred
 • Thai fluency is mandatory (written and spoken)

18-Jan-17

 

Applied
 • three years of work experience
 • Excellent English proficiency
 • Responsible for maintaining AIT partnerships

18-Jan-17

 

Applied
 • Experience in managing conservation project
 • Experience in driving and working in remote areas
 • Good spoken and written English language skills

17-Jan-17

 

Applied
 • 5 years of experience in the music industry.
 • ABRSM or Trinity College certification is a must.
 • Has strong passion in music.

17-Jan-17

THB35k - 55k /month

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

17-Jan-17

 

Applied
 • COMMUNITY AND LOCAL GROUP DEVEOLPMENT/ SUPPORT
 • CAMPAIGN/ PROJECT DEVELOPMENT
 • Understanding of civil society in Southeast Asia

17-Jan-17

 

Applied
 • Accurate data entry of visa applications
 • Manage upload of data to set daily targets
 • Administrative support when required

17-Jan-17

 

Applied
 • Sale ขายสินค้าตามหน่วยงานราชการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

14-Jan-17

 

Applied
 • Experience in government affair
 • Experience about dealing import and export role
 • Experience in international government deal

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.