Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 32 jobs
  Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ's banner
  Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ's logo

  Wealth Advisor

  Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ
  Bangkor-laem
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • ประสบการณ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า High Net Worth
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Complex/CFP)
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์,
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานธนาคาร
  • มีใบอนุญาต นว,นช,IC
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya Public Company Limited - BAY)/ธนาคารกรุงศรีฯ's banner
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya Public Company Limited - BAY)/ธนาคารกรุงศรีฯ's logo
  Bangkok
  • Enhance relationship with high net worth customer
  • Investment advisor,Wealth
  • Possess a single license
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya Public Company Limited - BAY)/ธนาคารกรุงศรีฯ's banner
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya Public Company Limited - BAY)/ธนาคารกรุงศรีฯ's logo
  Bangkok
  • Enhance relationship with high net worth customer
  • Investment advisor,Wealth
  • Possess a single license
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya Public Company Limited - BAY)/ธนาคารกรุงศรีฯ's banner
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya Public Company Limited - BAY)/ธนาคารกรุงศรีฯ's logo
  Bangkok
  • Enhance relationship with high net worth customer
  • Investment advisor,Wealth
  • Possess a single license
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya Public Company Limited - BAY)/ธนาคารกรุงศรีฯ's banner
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya Public Company Limited - BAY)/ธนาคารกรุงศรีฯ's logo
  Bangkok
  • Enhance relationship with high net worth customer
  • Investment advisor,Wealth
  • Possess a single license
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินที่มั่นคง
  • พัฒนา สนับสนุนเพื่อความรู้และผลประโยชน์ของพนักงาน
  • BTS สถานีช่องนนทรี / MRT สถานีลุมพินี
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  Relationship Manager (Big Corp.)

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  Sathorn
  • ขยายและทำการตลาดต่อเนื่องกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
  • มีความสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจขนาดใหญ่
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • Development & delivery new Mutual Fund product
  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินที่มั่นคง
  • เดินทางสะดวก BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีลุมพินี
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Phayathai
  • Single License / Complex 1 - 2
  • ปริญญาโท สาขา บริหาร การจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไปในงานบริการของธนาคาร
  Next