• 2 yr in Import/Export
 • Good English
 • Hard Working

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้า
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

1 hour ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงโรงแรมมาก่อน
 • บำรุงรักษาระบบต่างๆภายในอาคาร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะของโรงแรม
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานโรงแรมมาก่อน

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้า

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • สามารถใช้เครื่องกลึง มิลลิ่ง และ CNC ได้
 • เพศชาย จบ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน
 • ทำงานตาม Drawing ได้

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียน พูด และสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ กระตือรือร้นในก

1 hour ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์เครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงาน

1 hour ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์เครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส สาขาไฟฟ้ากำลั
 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงาน

1 hour ago

 

Applied
 • ช่วยจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ และ ด้านการเงิน
 • เพศ หญิง หรือ ชาย วุฒิ ปวช-ปวส ถึงป.ตรี
 • ช่วยแนะนำ นำเสนอขายแว่นสายตา เลนส์ ที่เกี่ยวข้อง

1 hour ago

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้า ประกอบแว่น ปรับดัด ฝนเลนส์
 • เพศ ชาย วุฒิ ม. 3
 • รายได้ตามตกลง ตามประสบการณ์

1 hour ago

 

Applied
 • จบวูฒิ ม.6 ปวช มีประสบการร์งานบริการแนะนำสินค้า
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

1 hour ago

 

Applied
 • ขับรถให้ผู้บริหารระดับสูง(กรุงเทพฯ–ชลบุรี–กรุงเทพ)
 • บุคลิกสุภาพ ใจเย็น
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัท ฝึกสอนงานให้
 • มีประสบการณ์ช่างแว่นตาพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

1 hour ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส.,ปวท. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ช่างไฟฟ้า

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย
 • วุฒิการศึกษา : ม.3 - ปวช. / หรือ มี วุฒิสาขา ไฟฟ้า
 • การทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น ค่าทำงานล่วงเวลา

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย /หญิง อายุ 20 - 35 ปี(ไม่เกิน 40 ปี)
 • รับส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ไม่มีคดีเกี่ยวกับทรัพย์ต่างๆและคดีร้ายแรง

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย /หญิง อายุ 20 - 35 ปี(ไม่เกิน 40 ปี)
 • รับส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รู้เส้นทางใน กรุงเทพฯ

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 – 35 ปี (ไม่เกิน 40 ปี)
 • มีบุคคลผู้ค้ำประกัน (เมื่อเริ่มงาน)
 • ไม่มีคดีต้องห้ามเกี่ยวกับทรัพย์ต่างๆและคดีร้ายแรง

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • รับส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รู้เส้นทางใน กรุงเทพฯ

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 – 35 ปี(ไม่เกิน 40 ปี)
 • มีรถจักรยานยนต์
 • มีผู้ค้ำประกัน (เมื่อสัมภาษณ์ผ่าน)

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 – 35 ปี (ไม่เกิน 40 ปี)ห
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีปิยะวาจา พูดจาสุภาพ เรียบร้อย

1 hour ago

 

Applied
 • รับส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทางบริษัทจะมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 • มีปิยะวาจา พูดจาสุภาพ เรียบร้อย มีมารยาท

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 – 35 ปี (ไม่เกิน 40 ปี)
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีบุคคลผู้ค้ำประกัน(เมื่อเริ่มงาน)
 • รับส่งเอกสารทั่วไป

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถมอไซด์ส่งเอกสาร
 • ชาย อายุ 20 – 35 ปี (ไม่เกิน 40 ปี)
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • รับส่งเอกสารรับเช็ควางบิล
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
 • สินค้าที่ได้รับมอบหมาย

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 – 35 ปี (ไม่เกิน 40 ปี)
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีปิยะวาจา พูดจาสุภาพ เรียบร้อย

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 – 35 ปี(ไม่เกิน 40 ปี)
 • มีรถจักรยานยนต์
 • มีผู้ค้ำประกัน (เมื่อสัมภาษณ์ผ่าน)

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20 – 35 ปี (ไม่เกิน 40 ปี)
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถจักรยานยนต์พร้อมใบขับขี่

1 hour ago

 

Applied
 • ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 • จดทะเบียนนิติกรรม จำนอง
 • สำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
 • บันทึกรายงานตามเอกสารที่กำหนด

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Age not over 30 years old
 • Degree in Mechanical, Electrical Engineer, IE
 • Good English Communication;New Graduate is welcome

1 hour ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • University Degree
 • Good command in English
 • Good in Microsoft Office

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 20-30 years; Thai Nationality
 • Fluent in Thai and English
 • degree in Sales/Marketing, or related field

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • 2-3 years working experience
 • Excellent in English,enjoy interactin with people
 • provide overall administrative support

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • แก้ไขเครื่องจักร แก้ไขแม่พิมพ์โลหะ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำแผนด้านความปลอดภัย

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ติดดั้งเครื่องจักร ซ่อมบำรุง

1 hour ago

 

Applied
 • วิศวกรเคมี หรือ วิทยาศาสตร์สาขาเคมีเทคนิค
 • ประสบการณ์ทำงานสายความปลอดภัย 1-5 ปี
 • TOEIC 550

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย จบปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่าง
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า

1 hour ago

 

Applied
 • Age 22-35 years old
 • degree or higher in Computer Engineering
 • At least 0-3 years’ experience in testing skill

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงแก้ไขเครื่องจักรเครื่องจักร
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • Motor – Relay , Magnetic Sensor Controller.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงและติดตั้งเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์
 • ถ้ามีความรู้พื้นฐานด้านช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานต่างจังหวัดได้

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Any related field .
 • Strong product knowledge
 • Knowledge of vehicle product / Strong English

1 hour ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., ป.ตรี
 • ขับรถขนส่งสินค้า

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.