• To work with high stability global scale
 • To fully utilize your sales and leadership skills
 • To extent your capability and advance

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับประถมหรือมัธยมศึกษาขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ดูแล ทำความสะอาดบ้านให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย วุฒิ ปวส. ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่างไฟฟ้า ,ช่างซ่อมบำรุง
 • ตรวจเช็ค PM เครื่องจักร ตู้ Control PLC

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบป.6 - ม.6 ชาย อายุ 30-55 ปี
 • มีประสบการณ์ในการขับรถ 10 ล้อ
 • ขับรถส่งแผ่นผนังสำเสร็จรูป มีค่าเที่ยวให้ มี OT

20 hours ago

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้า
 • มีใบขับขี่รถประเภท 2 (รถบรรทุก 6 ล้อ)
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี

20 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง / อายุ 28-40 ปี
 • มีที่พักใกล้กับสำนักงาน
 • มีความเป็นระเบียบ สะอาด

20 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 30-45 ปี ต้องการได้งานทำจริงๆ
 • ขยัน,ซื่อสัตย์ รักความสะอาด

20 hours ago

 

Applied
 • สามารถออกงานต่างจังหวัดได้
 • บริการออกไปติดตั้งอุปกรณ์ให้ลูกค้า
 • เพศชาย ทุกช่วงอายุ

20 hours ago

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้า ดูแลการจัดสินค้าขึ้นรถ
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ไม่ระบุ

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. (สาขาช่างยนต์, ช่างกล)
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ ทุกช่วงอายุ
 • ส่งสินค้าประเภทเครื่องครัวให้กับลูกค้า
 • มีใบขับขี่ รู้เส้นทาง

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. (สาขาช่างยนต์, ช่างกล)
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. (สาขาช่างยนต์, ช่างกล)
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. (สาขาช่างยนต์, ช่างกล)
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. (สาขาช่างยนต์, ช่างกล)
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. (สาขาช่างยนต์, ช่างกล)
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. (สาขาช่างยนต์, ช่างกล)
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. (สาขาช่างยนต์, ช่างกล)
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • ขับรถ ส่งของ และยกของ ในกรุงเทพและปริมณฑล
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียงดี

20 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานธุรกิจ คู่ค้าต่างประเทศ,เอกสารนำเข้า
 • มีประสบการณ์ ติดต่อ นำเข้า ส่งออกมาก่อน
 • เพศหญิง การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์, ช่างกล หรืออื่น ๆ
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความอดทนสูง

20 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ไม้ เก็บรายละเอียดงานไม้
 • ช่วยยกของบ้าง
 • มีประสปการณ์ ทำงานเฟอร์นิเจอร์ไม้

20 hours ago

 

Applied
 • ปวส. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการการทำความสะอาด และบริหารคนงาน
 • ตรวจสอบคุณภาพงานให้ได้ตามมาตรฐานการทำงาน

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ขึ้นไป สาขาการเกษตร
 • ดูแลกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส ตามที่ได้รับมอบหมาย

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • สามารถเขียน โปรแกรม AutoCAD 2D ได้
 • ควบคุมการทำงาน เครื่องตัดเลเชอร์
 • วุฒิการศึกษา ปวช หรือ ปวส.

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • รักงานบริการ

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • มีความรู้ความสามารถด้านไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านงานติดตั้งกล้องวงจรป

20 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • เพศชาย
 • มีความขยันอดทน อ่านออก เขียนได้

20 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • อ่าน ออก เขียน ได้

20 hours ago

 

Applied
 • หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สะอาด ขยัน อดทน

20 hours ago

 

Applied
 • Intership
 • Permanent / Full time
 • Part-time

20 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

20 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส หรือเทียบเท่า
 • นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ออกไปเซอร์วิสลูกค้าตามที่ทางลูกค้าแจ้งมา

20 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการ การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
 • การศึกษาปวช. หรือสูงกว่า
 • ดูแลงานไม้ ปูน อะลูมิเนียม เหล็ก โลหะ

20 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการ การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
 • เชื่อมงานสแตนเลสได้
 • การศึกษาปวช. หรือสูงกว่า

20 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานไม้ ปูน อะลูมิเนียม เหล็ก โลหะ
 • ปวช. หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • ปวช. หรือสูงกว่า
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่

20 hours ago

 

Applied
 • ปวช. หรือสูงกว่า
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่

20 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ปวช. หรือสูงกว่า
 • ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยทีมงานช่างทั่วไป

20 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานฝ่ายห้าง Modern Trade
 • วุฒิการศึกษาป.ตรีขึ้นไป (BBA, MBA)
 • ต้องมีประสบการณ์ในด้าน Modren Trade, Retail Trade

20 hours ago

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 18-25 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี นักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

20 hours ago

 

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ18-35ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องไฟฟ้ากำลัง

20 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ชาย อายุ18-35ปี วุฒิการศึกษา ม.6-ปวส.
 • ขับรถรับ-ส่งสินค้าของบริษัทฯ

20 hours ago

 

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี พืชศาสตร์
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • ประจำ ไร่(องุ่น) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

20 hours ago

 

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ 2 ปี
 • สามารถพูดภาาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

20 hours ago

 

Applied
 • รับโทรศัพท์ โทรหาลูกค้าประสานงานกับลูกค้า
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

20 hours ago

 

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ25ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • จัดหา Supplier เปรียบเทียบราคาและคุณภาพ

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถรับ-ส่งสินค้า ด้วยรถเวสป้า
 • วุฒิการศึกษปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

20 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.