• วางแผนการผลิต ประมาณการยอดการผลิต
 • ควบคุมการผลิต กาหนดตารางการผลิต ควบคุม
 • บริหารความปลอดภัย วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาเภสัชกรศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาเภสัชกรศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาเภสัชกรศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

1 hour ago

 

Applied
 • Introudce CAMLOG implant
 • Implement sales & marketing plan for key accounts
 • Identify growth opportunities and new business

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s Degree; ideally a medical, pharmacy
 • Good command of English language.
 • Deliver product key messages to target groups

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree; ideally a medical, pharmacy
 • Good command of English language.
 • Deliver product key messages to target groups

2 hours ago

 

Applied
 • Assist Medical Manager to develop medical
 • Provide medical inputs for annual brand planning
 • Support the commercials of relevant medical info

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Technical Service Engineer
 • Medical device, Valve, Critical Care
 • Science, Engineering

12 hours ago

 

Applied
 • Graduated in Pharmaceutical Science or Chemistry
 • Testing raw material and finished product
 • Testing of new products and method validation test

12 hours ago

 

Applied
 • University degree in Pharmacy or equivalent
 • Minimum of 5 years’ experience with proven success
 • Strong experience in Diabetes Market

12 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electrical/Biomedical Engineering
 • Male or Female (Thai nationals only)
 • 2-5 year of experience in related field

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female
 • degree or higher in any related fields Commercial
 • Experience in the Medical Device business

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Pharmacy (BPharm) graduates
 • 0-3 years experience
 • Salary depends on ability and experience.

12 hours ago

 

Applied
 • sales management
 • medical, team, pharmaceutical
 • middle level

13 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Conduct internal /external training
 • Coordinate and support the customer about product
 • Create marketing plan with marketing team

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male / Female, Age 22 - 30 years
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing/related
 • 2-5 years experiences in marketing field

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์, เทคนิคการแพทย์
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical with pharmacy
 • Handling of product complaint/FCA’s
 • Handling of internal and external audit

13 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีใจรักในงานบริการ

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor ‘s Degree
 • Chemistry, Agro, Agriculture, Veterinary
 • Minimum 10 years' experience in Animal Feed

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To perform site evaluations
 • Partner with Study Management
 • Proactively manage the Trial Master File

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกดี คล่องแคล่ว รักงานบริการ

13 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • นำเสนอขายเครื่องมือแพทย์
 • มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

13 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • นำเสนอขายเครื่องมือแพทย์
 • มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

13 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • นำเสนอขายเครื่องมือแพทย์
 • มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

13 hours ago

 

Applied
 • experience in Regulatory Affaris
 • experience in Medical Device Company
 • product registration

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง / จบปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
 • มีประสบการณ์การทางาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 -40 ปี
 • ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

13 hours ago

 

Applied
 • Manage all activities of Regulatory Affairs
 • Experience in Pharmaceutical industry
 • Bachelor Degree in Pharmacy or any related fields

13 hours ago

 

Applied
 • Sales Area Manager , Territory Manager
 • Business Development
 • Senior Product Specialist

13 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Ensure high standards of compliance
 • Link affiliate to global medical affairs
 • Perform strategic leadership role

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Pharmacy or any related field
 • 2-years experiences as product executive
 • Good planning, analytical problem-solving

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years of medical sales experience
 • Able to support onsite medical cases
 • Able to work independently

13 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • จบปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • TOEIC > 600 คะแนน

13 hours ago

 

Applied
 • Work at T-TEC : Gemopolis Industrial Estate
 • Good Command in English
 • Male age 22-28

13 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years working experience
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy or other related
 • Energetic, Self-motivated, creative

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หาลูกค้าจ้างบริษัทฯ ผลิตสินค้าประเภท สมุนไพร
 • วุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี แพทย์แผนไทย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To deliver business plan and supply objectives
 • Ensure efficient Supply Chain Processes
 • Lead Project Management in EEM ASEAN

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • University degree in Science,Veterinary Medicine
 • English and Thai: good spoken & written
 • Prior working experience in the Animal Health

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • B.E Chemical OR M.S.in Life Sciences
 • 5-8 years of experience in Pharma/Biopharma manufa
 • Excellent Interpersonal skills

13 hours ago

 

Applied
 • ทำทรีทเม้น
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ หรือ เคยยทำงานในคลีนิคความงามมาก่อน

13 hours ago

 

Applied
 • ช่วยแพทย์ในเคส
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ หรือ เคยยทำงานในคลีนิคความงามมาก่อน

13 hours ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้ระบบมาตรฐาน GMP

28-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิงอายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุ
 • มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

28-May-17

 

Applied
 • ขายวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • บริหารยอดขายในเขตที่รับผิดชอบ
 • ออกพบลูกค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทสม่ำเสมอ

28-May-17

 

Applied
 • ขายวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • บริหารยอดขายในเขตที่รับผิดชอบ
 • จะต้องมีรถยนต์เป็นของตนเอง

28-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.