• งานโรงพยาบาล
 • หัวหน้า
 • ห้องผ้า

5 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยา
 • รักงานบริการ ขยันอดทนซื่อสัตย์
 • ประจำร้านขายยา

5 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, Age 30-40 years old
 • Degree in, Nursing, Medical Science
 • Experience in Medical Equipment Product

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old.
 • Degree in Nursing, Medical Instrumentation
 • Minimum 2 years’ experience of Sales or Specialist

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • medical director chief
 • pharma pharmaceutical
 • medical practitioner

25-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Minimum 1- 2 years’ experience in Pharmaceutical.
 • Bachelor's or Master's degree in Pharmacy only.
 • Strong interpersonal and communication skills

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 22-40 ปี
 • ปริญญาตรีด้านการพยาบาลศาสตร์
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

25-Mar-17

 

Applied
 • จัดหา จัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ให้กับองค์กร
 • ปริญญาตรี เภสัชกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

25-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-37 ปี
 • นำเสนอขายโปรมแกรมการตรวจสุขภาพตามเป้าที่กำหนด
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

25-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลเอกสารดูเรื่องสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อและจัดจ้าง งานโครงสร้าง
 • มีทักษะและความสามารถในการเจรจาต่อรอง

25-Mar-17

 

Applied
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิด
 • ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Mar-17

 

Applied
 • จัดยา, จ่ายยา และเบิกยา/เวชภภัณฑ์ใช้ในแผนก
 • รายงานยาไม่เคลื่อนไหว,ใกล้หมดอายุ
 • หากผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจาณาเป็นพิเศษ

25-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลระบบ IC ทั้งหมด ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
 • พยาบาลวิชาชีพ
 • โรงพยาบาลมีสวัสดิการและที่พักให้ฟรี

25-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • หากมีประสบการณ์ / มีใบประกอบโรคศิลปะ
 • มีสวัสดิการค่าที่พัก

25-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คความถูกต้องของยาและเวชภัณฑ์
 • บันทึกสถิติและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน
 • ให้คำแนะนำและปรึกษาการใช้ยากับผู้ป่วย

25-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electronics Engineer
 • Thai Nationality age 22-30 years
 • High salary compared with other competitors

25-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s level degree in a laboratory science
 • Advanced skill level in bacterial diagnostics
 • Conducting research projects initiated by SLCP

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาโท ด้านเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์ตรงทางด้านเภสัชศาสตร์อย่างน้อย 10 ปี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี มีใจรักการบริการ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors of Science in Medical Technology.
 • 2 years in any field of product or Medical field.
 • Able to understand and explain product.

24-Mar-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelors of Science in Medical Technology.
 • 2 years in any field of product or Medical field.
 • Able to understand and explain product.

24-Mar-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy or Related Sciences
 • 3 years experiences in health care business
 • Experiences in palliative, oncology, and long-term

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Medical Device
 • 6 years in sales management
 • excellent english

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มีความรู้ด้าน QC
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

24-Mar-17

 

Applied
 • Logistics
 • Fluent in English both written and spoken.
 • supply chain

24-Mar-17

 

Applied
 • Huge opportunities for growth
 • Work with a successful medical device company
 • Highly competitive pay

24-Mar-17

 

Applied
 • MD or other relevant professional degree
 • Knowledge of medical affairs, clinical research
 • Expertise in Ophthalmology

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality, male or female , Age 35-45 years
 • degree in Nursing, Medical Technology or other
 • 5 years of experience in health under writing

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age between 22 - 27
 • Degree in Medical Field / Biology / Microbiology
 • Experience in Medical Product is preferable

24-Mar-17

 

Applied
 • 3 years of work experience
 • Bachelor of Science in Medical Technology
 • Promote focused markers well through physicians

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy, Medical Science
 • Regulatory affairs experience is an advantage.
 • Ability to manage priorities

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • marketing management
 • medical supply, medical device, OTC, hospital
 • marketing manager, senior product manager

24-Mar-17

 

Applied
 • Attractive remuneration
 • Oversea training opportunities
 • Development opportunities

24-Mar-17

THB25k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Experience in planning and purchasing 3-5 year
 • English proficiency (written and spoken)

24-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาดอย่างน้อย 8 ปี
 • วิเคราะห์สภาพตลาด คู่แข่ง ค้นหาโอกาสใหม่ๆ
 • บริหารยอดขายในกลุ่มที่ดูแลและวางแผนการเจริฐเติบโต

24-Mar-17

 

Applied
 • HR degree with experience in trainings
 • Dynamics and strong presentation skills
 • Manufacturing background

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ผ่านงานธุรการ
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ม.6
 • มีประสบการณ์งานรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจ,งานเอกสาร
 • มีความรับผิดชอบ มีความอดทนสูง

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์งานขาย 2- 5 ปี
 • รักงานบริการ

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี
 • มีความรับผิดชอบ

24-Mar-17

 

Applied
 • clinical speacialist
 • product specialist
 • breast, cancer, ultrasound, biopsy

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree of Nursing or related field
 • Experience in Nursing or related field
 • Have own car

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Pharmaceutical science and Life Science
 • Experience in selling medical products 5 years.
 • Experience and expertise in neuroscience business

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Medical Technology
 • Very good interpersonal and selling skills.
 • Good command of written and spoken English

24-Mar-17

 

Applied
 • 3 years of work experience
 • Bachelor of Science in Medical Technology
 • Promote focused markers well through physicians

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Science with studies in Pharmaceutical
 • Male or Female, Age 29-35 year
 • Two or more years’ experience in cosmetic products

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • สามารถเขียน WI , SOP ที่ใช้ในงานได้
 • มีประสบการณ์ทางด้าน QA/QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ GMP
 • มีใบประกอบโรคศิลป์

24-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษดีพอสมควร
 • ชอบงานด้านเอกสารและงานทะเบียน

24-Mar-17

 

Applied
 • มีใบประกอบโรคศิลปะ
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา เทคนิคการแพทย์
 • สามารถทำงานเป็น กะ ได้

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.