• เน้นความคิดสร้างสรรค์
 • เข้าร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

3 hours ago

 

Applied
 • Supporting Digital Safety and Security
 • Project Coordinator
 • Media NGO

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Photoshop
 • Illustrator
 • Web Graphics

3 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • At least 3 years as Media Buyer
 • Ability to work in international atmosphere team
 • English proficiency

9 hours ago

 

Applied
 • Marketing Strategy, Advertising and Promotion
 • Budgeting, Forecasting, new product
 • FMCG industry would be an advantage

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS Wordpress
 • เคยใช้ NoSQL, MongoDB, Firebase ได้ก็จะดีมาก
 • ถนัด apache, nginx

9 hours ago

 

Applied
 • Strong interpersonal and teamwork abilities
 • Always be curious and challenge norms
 • -

9 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years’ experience preferably in digital advert
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Effective skills in communicating with clients

9 hours ago

 

Applied
 • Good understanding of marcom, content and event
 • Generate creative ideas as a campaign or event.
 • 5+ years experience in Marcom, Marketing Agency

9 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Graphic
 • Graphic Design
 • กราฟฟิก

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Graphic Designer
 • Fun Western company
 • International Clients

9 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Creative
 • Strategic
 • Friendly & Passion

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานลูกค้า supplier
 • มีประสบการณ์ด้านงานอีเว้นท์ กิจกรรมต่างๆ
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การพบปะลูกค้า

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบลักษณะงาน EVENT ต่างๆ
 • กล้าคิดนอกกรอบ มีทักษะการนำเสนอ
 • มีความชอบในการเป็นนักคิด สร้างสรรค์ สนุก

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์และงานสื่อสิ่งพิมพ์
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาการตลาด สื่อสารการตลาด
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการตลาด

9 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานด้านส่งเสริมการตลาด เขตภาคเหนือตอนบน
 • ม. 6 ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว

9 hours ago

 

Applied
 • การวางแผน ควบคุม วิเคราะห์การตลาด
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการตลาด

9 hours ago

 

Applied
 • การทำกลยุทธ์การตลาด
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาด้านบริหารธุรกิจ การตลาด

9 hours ago

 

Applied
 • Branding / Brand / Marketing / Event
 • วิจัยการตลาด
 • สร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้า

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Communication in b2b business
 • 3-5 years experiences in PR&Marketing function
 • Excellent written & verbal English communications

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in writing Thai for business
 • Fluent in written & spoken English and Thai
 • A Bachelor’s Degree in Journalism

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, การตลาด
 • ประสบการณ์ในงานขายสื่อโฆษณา 5 ปี ขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • Wireframe
 • Enabling to analyse business requirement
 • Manage some part of order, payment

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Set up Channel Strategy, Develop POP vision
 • Analyze and Provide Category, Channel
 • Develop Annual Master Plan to align with marketing

9 hours ago

 

Applied
 • Graphic Designer
 • Opportunity to dig out your talents
 • Work in Prompong area, Sukhumvit 26

9 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • การบริหารงานโฆษณาออนไลน์ โซเชียลมีเดีย สื่อดิจิตัล
 • ได้ใช้ความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่
 • ชอบและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆในและนอกองค์กร
 • จัดการ จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน

9 hours ago

 

Applied
 • Graphic Designer
 • ตัดต่อวีดีโอ
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

9 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Join a dynamic and promising team at Redlab
 • Like new challenges and can't sit still
 • 1 year experience & knowledgeable in planning

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • At least 2 years of experience
 • Experienced in social media marketing

9 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อ/ประสานงานกับลูกค้า
 • กำกับดูแลทีมให้ผลิตผลงานตอบโจทย์ลูกค้า
 • ติดตามกระบวนการทำงาน / ควบคุมงานให้ตรงตามเวลา

9 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านสายกีฬาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อสายกีฬา
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง บุคลิกดี มีเสน่ห์ อายุ 22 – 25 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ติดต่อ ประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมงานProduction

9 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Marketing, Business Admin
 • 3 – 5 years of combined professional experience
 • Good knowledge of best practices in Digital Market

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only
 • Minimum 3 years fashion /marketing / creative
 • Planning or strategy experience

9 hours ago

 

Applied
 • DIGITAL ADVERTISING AGENTCY
 • Working at Gaysorn 2 Building (BTS Chid-Lom)
 • Perfect Benefits we are provided

9 hours ago

 

Applied
 • Proficient with Adobe Creative Suite
 • Excellent skills in graphic design & typography
 • A good eye for layout, design and user-interface

9 hours ago

 

Applied
 • Photoshop/Illustrator knowledge is a plus
 • Bachalor's in Marketing, Communication or Computer
 • 3-5 Years of experience in Digital Marketing

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Graphic design background preferred
 • Bachelor’s Degree or above in Graphic or design
 • Oversee the company social media accounts

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Interior Design, art, product
 • More than 3 years experience in delivering
 • Good communication skills in English

9 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience as a online media
 • Responsible for analyzing data,thinking creatively
 • Evaluating the effectiveness of campaigns

9 hours ago

 

Applied
 • are interested in new challenges
 • English is a requirement
 • speak English well

9 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Male or Female, age not over 30 years old
 • Degree or above in Education, Journalism
 • Fluent in Thai, English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดุูแลช่องทางการจัดจำหน่าย digital marketing
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด, สื่อออนไลน์, มัลติมีเดีย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำการตลาด

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ ถ่ายทำ และผลิตสื่อเพื่อสื่อสารภายในองค์กร
 • มีทักษะในการถ่ายภาพนิ่ง, VDO, Streaming
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นนิเทศศาสตร์โฆษณา

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • ประเมินเนื้อหาต้นฉบับของลูกค้าในเบื้องต้น

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.