• กำหนดทิศทางนโยบายและกลยุทธ์
 • วางแผนและควบคุมการใช้เงิน
 • วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กร

24 mins ago

 

Applied

General Manager

--

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Provide leadership for the day-to-day operation.
 • Analyse workforce requirements.
 • Maintain plant site security systems.

24 mins ago

 

Applied
 • Fresh Graduates or 1-2 Year Experience.
 • Good command of ENG. or Chinese.
 • BA or Inter BA With a GPA of at least 2.7 Up.

24 mins ago

 

Applied
 • Minimum of 5-10 years of sales and leadership
 • English fluent both in speaking and writing
 • coaching and managing a sales force, and expanding

5 hours ago

 

Applied
 • Economic
 • Finance
 • Banking

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Interested in Consulting
 • Logical thinking
 • Good level of English

6 hours ago

 

Applied
 • จป. วิชาชีพ
 • ความปลอดภัยวิชาชีพ ความปลอดภัยอาคาร
 • อัคคีภัยภายในอาคาร

6 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ผ่านงานบริการ งานโรงแรม

6 hours ago

 

Applied
 • Knowledge of Agrichemical Industry
 • Fluent in English both oral and written
 • Strong strategic planning and organizational skill

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 25- 35 yrs.
 • Exp. in Secretary 2 -5 years.
 • Able to work in multitask.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in Business Administration
 • 10 Years experiences in managing Store Operation
 • Own vehicles and able to travel to up-country

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการบริหารอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นได้

6 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Minimum of 10 years experience in operation
 • Good command of English

6 hours ago

 

Applied
 • Able to work based in Myanmar
 • experiences in Travel business Management
 • Excellent written and spoken English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัย
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร 3 ปี
 • มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ

6 hours ago

 

Applied
 • วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป และ/หรือเชื่่อว่ามีศักยภาพ
 • การศึกษาด้านการบัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง

6 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • บริหารงานแผนกการเงิน
 • วางแผน Cash Flow
 • ควบคุมระบบการเงินรับ และ จ่าย

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years’ experience as HR Generalist
 • 5 years’ solid management and leadership
 • Strong knowledge of HR business operations

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher related to Healthcare
 • 5-7 years work experience in a healthcare setting
 • -

6 hours ago

 

Applied
 • Good knowledge of SET's, SEC's and other related
 • Minimum 3 years working experience (IB)
 • Good command of English

6 hours ago

 

Applied
 • Certified Public Accountant (CPA),CPD license
 • Strong systems, process and best practices experie
 • Good command of both written and spoken in English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารหน่วยรถให้บริการ 7 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการวิเคราะห์ ลงพื้นที่ เข้ากับผู้อื่นได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วฺฒิการศึกษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด และสามารถทำงานเป็นกะได้

6 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

6 hours ago

 

Applied
 • Business model/plan,Develop goals,productivity
 • Business development,Feasibility,
 • Master degree,7 years experience,

6 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Need management and coordinate skill.
 • Set up marketing plan, promotions.
 • Good command in English.

6 hours ago

 

Applied
 • ผู้จัการฝ่ายขายส่วนภูมิภาค
 • ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
 • ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส

6 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสื่่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้ มีบุคลิกภาพที่ดี

6 hours ago

 

Applied
 • Newly created role
 • Medical Device industry
 • Customer facing projects

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • High Visibility
 • Medical Device business
 • Great career opportunity

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการดูแลทีมบริการลูกค้า และคลังสินค้ส
 • มีแนวคิดการทำงานแบบ positive and I can do it.
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, age not over 32 years
 • Bachelor’s degree in Japanese, Business Administra
 • Experience in Sales Coordinator, Oversea Shipment

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารและการจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์2-5ปี

6 hours ago

 

Applied
 • Newly created role in FMCG company
 • Manages external agencies
 • Golden work location

6 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Newly created role in FMCG company
 • Manages external agencies
 • Golden work location

6 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านตลาดหลักทรัพย์
 • มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความมั่นใจในตัวเอง

6 hours ago

 

Applied
 • Marketing Concept and Strategy
 • Experience in Space Management and Zoning
 • Excellent command of spoken and written English

6 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years working experience in Marketing
 • Having experience from Marketing agency is prefer
 • Good command of written and spoken English

6 hours ago

 

Applied
 • Data Scientist
 • Data Modeling
 • Business Modeling

6 hours ago

 

Applied
 • 5 years in managing Call Center, Workforce teams
 • Strong Operation and PM mgt, Business Analyst
 • Fluent in English, Strong Excel, VBA, WFM software

6 hours ago

 

Applied
 • Master’s degree with a minimum 2nd Upper Class
 • Demonstrated leadership track record in school
 • Less than 2 years of working experience

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assist project champion in planning
 • Monitor project progress
 • Ensure that decisions are taken by the right

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Facilities Management
 • Over 10 yrs of experience
 • Engineering background is a plus

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master's Degree
 • Knowledge in business
 • Able to work independently

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / female, Thai nationality, aged 35-45 years
 • Bachelor’s Degree or higher degree in Law
 • Experience in a listed company is preferable

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Operation Manager/Director in FMCG industry
 • Strong interpersonal and problem solving abilities
 • Strong analytical capabilities and planning.

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Science
 • 1 year or more working experience
 • Good planning and project management skills

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการพื้นที่ทำการค้า ผู้ค้าและผู้ใช้บริการ
 • มีประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • วางแผนพัฒนาพื้นที่และกิจการค้า

6 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting and higher in Accounting
 • 10 years working experience in Finance and Account
 • experience with Public company on SET

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.