• จบการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในด้านงานธุรการ
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree with 10+ years leadership level
 • Has worked for a several local and overseas
 • Experience managing a large agency salesforce

7 hours ago

 

Applied
 • 8-10 years of relevant experience
 • To manage sales, service,
 • Strong local experience in Thailand

7 hours ago

 

Applied
 • ประสานงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
 • จบวุฒิป.ตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • เข้าใจกฎหมายพอสมควร

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรีขึ้นไปโดยเน้น สาขาทางด้านสถิติ
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, Word

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Analyst
 • Project management
 • Prince II

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Execute proactive anti-fraud strategies
 • Conduct interview for investigation & issue report
 • Dare to speak and ask, able to deal with conflict

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
 • วางแผนกลยุทธ์และวิเคาระห์ความตลาด

7 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 26 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

7 hours ago

 

Applied
 • Supporting Claims Manager and Claims Team
 • Working with Regional Office in SG
 • 3 to 5 years preferred in leading claims team

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • actuarial pricing,product profit
 • product development,product implementation
 • market trend,product channel,product strategy

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Health insurance customer service
 • General insurance
 • Account Management

7 hours ago

 

Applied
 • Health Insurance Sales
 • Business Development
 • At least 5 years of working experience

7 hours ago

 

Applied
 • General Insurance
 • Direct Marketing
 • Digital Marketing

7 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Bancassuarnce Managment
 • General Insurance
 • At Least 7 years of working experience

7 hours ago

 

Applied
 • Degree holder in business finance, risk management
 • Min 5 years of experience with medical insurance
 • Knowledge of insurance /claim/medical TPA

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลให้บริการความรู้และบริการคำปรึกษาด้านประกันภัย
 • ออกไปพบคู่ค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งงาน
 • ออกใบเสนอราคา และประสานงานกับแผนกผู้เกี่ยวข้อง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการพิจารณารับประกันภัย
 • ตรวจสอบ การชำระเบี้ยประกันของกลุ่มลูกค้าธนาคาร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการประกันภัย หรือที่เกี่ยวข้อง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำแบบกรมธรรม์และรายละเอียดส่งคปภ.
 • ออกแบบและจัดทำความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบความคุ้มครองของกรมธรรม์

7 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายประกัน
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • Perform actuarial valuation to compute IBNR reserv
 • Conduct risk transfer test
 • 3-5 Years of Experience in Calculation of IBNR

7 hours ago

 

Applied
 • มีการคิดวิเคราะห์ข้อมูล
 • การทำเบี้ยราคาเพื่อนำเสนอ
 • มีการวางแผนงาน

7 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years' experience in Compliance
 • Prepare monthly compliance reports
 • Develop and maintain compliance policies

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 25-45 ปี
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field.
 • Age between 20 – 30 years old.
 • 1-3 years experience in call center is preferable.

7 hours ago

 

Applied
 • ชาย วุฒิปริญญาตรี อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานศูนย์บริการซ่อมรถยนต์
 • ดูแลทีมพนักงานรับแจ้งซ่อมให้บริการได้มาตรฐาน

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี ด้านเครื่องกลหรือช่างยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์อย่างน้อย 1 ปี
 • รับแจ้งรายการซ่อมเวลาลูกค้านำรถเข้ามารับบริการ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี ด้านช่างยนต์ (เครื่องกล)
 • ประสบการณ์เป็นช่างยนต์อย่างน้อย 2 ปี
 • รับแจ้งงานซ่อมที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพสินค้า

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Reinsurance การประกันภัยต่อ
 • Proficiency in Business English communication
 • New Graduates would be welcome

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านสินไหมทดแทนทางทะเล และขนส่ง
 • สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

7 hours ago

 

Applied
 • PLSQL Developer
 • Strong in Datamigration
 • Ready to work, Great deal

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Non Life Insurance Experienced
 • Risk Management
 • Proactive character

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 30 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปี
 • มีรถยนต์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

7 hours ago

 

Applied
 • Master degree in IT, Business Administration
 • 7years experiences in information security
 • Good analytical and interpersonal skills

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • business development
 • business analysis
 • business strategy

7 hours ago

 

Applied
 • Strategic Planning, Sales Strategy
 • Business Analysis
 • Project Management

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work experience corporate secretary work or secret
 • Fluent in English, must be organize&active person
 • corperate secretary work, legal back ground

7 hours ago

 

Applied
 • ชาย ,หญิง อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

7 hours ago

THB10k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีใบอนุญาตทำบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สนับสนุนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์

7 hours ago

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • สำเร็จปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ป็นผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม

7 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Support to incoming request from our branch office
 • Process Accident and Health claims
 • Issue Accident & Health insurance policies for cli

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Internal audit
 • Internal Control
 • Insurance

18 hours ago

 

Applied
 • 5+ years in the insurance industry
 • used in-house data analytics and 3rd party tools
 • work well under pressure with good analysis

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ต้องการความท้าทายในงานสำรวจวินาศภัยวิศวกรรม
 • ประสบการณ์2 ปีขึ้นไป และยินดีต้อนรับผู้จบใหม่ไฟแรง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และพร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเอง

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Contract and maintain relationships with providers
 • Conduct provider orientations on company SOP
 • Issue explanation of provider payment

23-Mar-17

 

Applied
 • Determines medical necessity of claims
 • Apply provider fee schedule and provider discounts
 • Research and resolve misapplied claim payments

23-Mar-17

 

Applied
 • Handle inbound and outbound customer service calls
 • Research and resolve inquiries
 • Performance of all customer service related task

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.