• วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์
 • ควบคุมดูแลอะไหล่ ชื้นส่วน และอุปกรณ์ให้เพียงพอ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า,

4 hours ago

 

Applied
 • Support implement new projects development
 • 5 Years in Project Engineering ,Project management
 • Good Communication English both writing and oral

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ปวช. ขึ้นไปทางด้านไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล
 • มีความรู้ Preventive & Predictive Maintenance

4 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, Age between 25 - 35 years old
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • 1-5 years experience in Instrumentation

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering field.
 • Basic Motorcycle technical knowledge is a must.
 • Motorcycle Driving License is a must.

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor degree in Mechanical Engineering.
 • Experience in mechanical design.
 • Able to communicate in English.

4 hours ago

 

Applied
 • Male age between 25-29 years old.
 • Thai Nationality only
 • Degree in Metallurgical, Industrial engineering

4 hours ago

 

Applied
 • Male / Female / Thai Nationality, 22-35 years
 • Head Office, MNC company (Singapore and Italy)
 • Bonus, 5 workingdays a week, Highly Beneficial

4 hours ago

THB30k - 70k /month (includes high commission)

Applied
 • Degree in Mechanical , Industrial , Electrical.
 • Service-minded, self-motivated, results-driven.
 • Own car with valid driving license.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Cisco products and solutions.
 • Experience in solution design/integration in data.
 • Good command of spoken and written English.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Male age not over than 30 years
 • Bachelor’s degree in Engineer
 • Good knowledge in machine maintenance, PLC program

4 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • 3 - 5 years’ experiences in EHS at a construction
 • EHS Graduation
 • Good communication skills

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ล่ามภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2
 • เงินเดือนตามประสบการณ์
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • Yield Control, Process Control Engineering
 • SPC, Statistic, Management skill
 • Exp. Manufacturing or Process Engineering

4 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering
 • Excellent communication skills in English.
 • Fresh graduate are welcome

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Line Leader มีความรู้ด้านเครื่อง CNC
 • Team Leader ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ตำแหน่งวางแผนการผลิตต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for regular operation in Production
 • Coordinate with Planning to confirm production
 • To ensure that Production process

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Preparing operator,machine available and control
 • Prepare operator (manpower) follow master plan
 • Control finish goods transferring to other section

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Open to any nationalities
 • Bachelors in an Engineering discipline
 • Experience in supervisory, manufacturing process

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering - Computer, IT, Telecom
 • 2 years experience in customer service role
 • Passion in Technology & Trendy

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรม
 • มีรถยนต์พร้อมใบขับขี่ของตนเอง

4 hours ago

 

Applied
 • Sustainable Building
 • LEED Certification
 • Building Energy Simulation

4 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Good understanding of the production environment
 • At least 5 years production management experience
 • QMS and OHS experience

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning and directing all production engineering
 • 8+ years of experience in a manufacturing
 • Project Management skills

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Development , Manager
 • Rail , Transit , Transportation
 • Engineering , service

4 hours ago

 

Applied
 • Control plastic injection molding Line
 • Experience 8 years in plastic injection molding
 • Daily conversation in English

4 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Male / Female, Age between 22-35 years old
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Fresh graduates are highly welcome

4 hours ago

 

Applied
 • Fresh graduates are highly welcome.
 • Have to experience in Sales of Electrical (Power).
 • Good command of English.

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี สาขาช่างกล
 • รักความก้าวหน้าในสายอาชีพ

4 hours ago

 

Applied
 • ติดตั้ง และซ่อมแซมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานผลิต

4 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานผลิต

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การขายงานโปรเจ็ค อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์, เจรจาต่อรอง

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การขายงานโปรเจ็ค อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์, เจรจาต่อรอง

4 hours ago

 

Applied
 • B.Sc., B.Eng. M. Eng in Electronics, Electrical.
 • Applied Physics or related field.
 • 0-8 years of experience in Manufacturing field.

4 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience in construction supervision
 • Bachelor's degree in civil engineering
 • Good scheduling ability for efficient work process

4 hours ago

 

Applied
 • เป็นผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์งานดังกล่าว
 • มีความพร้อมในด้านทีมงานช่างฝีมือและแรงงานฝีมือ
 • มีความสามารถในด้านการควบคุมคุณภาพ

4 hours ago

 

Applied
 • The Tester is responsible for involves in QA
 • Conduct automated and manual tests
 • Software testing involves the analysis of software

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female 38 - 43 years
 • Degree in Industrial Management , Engineering
 • 5 years working experience in Production

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • 2 years’ experience in related field
 • Proficiency in Microsoft office, Auto-Cad

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Formulate pricing policies
 • Evaluate on-the-job performance of sales team
 • Keep up with fluctuating demand and supply

4 hours ago

 

Applied
 • Experience 5-8 years
 • Professional experience in ISO Management
 • Bachelor’s in the field of ME, Auto Engineering

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 - 30 ปี
 • ปวส, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้และสามารถอ่านแบบหรือถอดแบบชิ้นงานได้

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 - 30 ปี
 • ปวส, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้และสามารถอ่านแบบหรือถอดแบบชิ้นงานได้

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS.Office, Auto CAD

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25- 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS.Office, Auto CAD

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25- 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS.Office, Auto CAD

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS.Office, Auto CAD

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • มีความรู้ทางด้านการวางแผนงาน ทางด้านการผลิต

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.