• ดูแลประสานงานและบริหารจัดการในการติดตั้งศูนย์
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาศิลปศาสตร์
 • มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดทิศทางและกลยุทธในการพัฒนางานบริการความรู้
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์นการทำงานเกี่ยวกับบริหารจัดการ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานบริการข้อมูลความรู้สร้างสรรค์
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบรรณารักษ์
 • มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการงาน

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ดูแลเด็กวัย 3 เดือนขึ้นไปใน KiDO Educare Center

8 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ดูแลเด็กวัย 3 เดือนขึ้นไปใน KiDO Educare Center

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • รักเด็ก และสามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆ ได้

8 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ การทำงานในโรงเรียนอนุบาล

8 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ดูแลเด็กวัย 3 เดือนขึ้นไปใน KiDO Educare Center

8 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • รักเด็ก และสามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆ ได้

8 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถร้องเพลงได้ดี เสียงไม่หลง

8 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ การทำงานในโรงเรียนอนุบาล

8 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ การทำงานในโรงเรียนอนุบาล

8 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถร้องเพลงได้ดี เสียงไม่หลง

8 hours ago

 

Applied
 • Native speaker or excellent command of English
 • Master’s Degree or higher in a relevant field
 • Minimum of 2 years teaching experience

9 hours ago

 

Applied
 • •Bachelor degree of Engineering in Mechanical
 • •Must be recently graduated or within 2-3 years
 • •Energetic self-starter possessing poise

12 hours ago

 

Applied
 • Thai Female whose age not over 30 years only
 • Good command in both Thai and English languages
 • Experience in finance and accounting

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาสายครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์
 • มีประสบการสอนเด็กในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
 • หากเคยมีประสบการณ์ติวข้อสอบ

17 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาในระดับปริญาตรีขึ้นไปในสาขาครุศาสตร์
 • ต้องมีสำเนียงการออกอักขระภาษาที่ถูกต้องและชัดเจน
 • มีใจรักในการถ่ายทอดความรู้ทางภาษา

17 hours ago

 

Applied
 • อายุ 24 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • To be responsible and accountable
 • To be an active member of the Board
 • To develop and sustain appropriate structures

17 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์จัดทำหลักสูตร สื่อการสอน และ ออกข้อสอบ
 • พัฒนาโครงการด้านการศึกษา
 • มีความรู้เกี่ยวหลักสูตรพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจัดการ / บริหารธุรกิจ
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการท่องเที่ยว และ/หรือการโรงแรม
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการสื่อสารการตลาด
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการประถมศึกษา
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

22 hours ago

 

Applied
 • ครู อาจารย์
 • สื่อการเรียนการสอน
 • ผู้จัดการ

23 hours ago

 

Applied
 • Take care young children
 • Experience in working with young children
 • Good command of English

23 hours ago

 

Applied
 • Minimum 2 years work experience
 • Bachelor’s degree
 • Education

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree level qualification
 • Minimum of 10 years EFL/ ESL teaching experience
 • Competitive salary and development opportunities

23 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ตรงจาก ธุรกิจ B2B หรือ ด้านการศึกษา
 • ประสบการณ์ 5- 10 ปีขึ้นไปเคยคุมทีมมากกว่า 6 คน
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work closely with the Class Teacher
 • Be line managed by the Year Team Leader
 • Be responsible to the Assistant Principal – Junior

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Speak and write English fluently
 • have a degree or equivalent qualification
 • be competent in the use of Microsoft Office

23 hours ago

 

Applied
 • be positive, engaging and friendly in manner
 • be flexible in their approach to work
 • adhere at all times to the spoken English policy

23 hours ago

 

Applied
 • Native English speaker University Bachelor Degree
 • 120-hour CELTA/TEFL or equivalent
 • Able to work evenings and/or weekends

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A minimum of 6 hours per week
 • Native English speaker Bachelors degree or higher
 • 1 year experience teaching IELTS

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • - Male/Female, age 23-35 years old
 • แก้ไขปัญหาเฉพราะหน้าได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in English
 • Highly Proficient in English (TOEIC 850+)
 • 0-1 year of experience in Teaching, Curriculum dev

23 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสายวิทย์-คณิต
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน
 • รักเด็ก ใจเย็น ร่าเริง สดใส ยิ้มแย้ม สุภาพ

23 hours ago

 

Applied
 • Fluent in both written and spoken English
 • Basic programming knowledge (JavaScript, C, etc.)
 • Ages between 22- 35 years old

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality with a University Degree
 • TOEIC 850, IELTS 7
 • Able to work on weekends and weekday evening

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • trainer, product trainer, instructor, e-learning
 • HR, organization development, multimedia, English
 • education, material

23 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Filipino or Thais.
 • At least 1 Years' experience in Teaching
 • Good presentation and communication skills.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Entry Level
 • Full Time
 • Newly graduated are welcome

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานสอน(ติว) ในกลุ่มภาษาไทย
 • ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาไทย หรือการสอน
 • ถ้ามีประสบการณ์ติว GAT-PAT, ONET หรือการติวสอบเข้า

23 hours ago

 

Applied
 • จบสาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือการสอนวิทยาศาสตร์
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.