• ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความสามารถเขียนแบบวงจร PCB ประกอบทดลอง
 • เขียนแบบวงจร และ PCB

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D, AutoCAD, Sketch up, Photoshop
 • สามารถถอดแบบ ออกแบบ และเขียนแบบตกแต่งภายใน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have a work experience at least 2 years
 • Bachelor's Degree or High vocational certificate
 • Be expert in NX CAD Program

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New graduate or age under 25 years old
 • Bachelor's Degree or High vocational certificate
 • CAD,CATIA

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 28-35
 • Bachelor's Degree in any related fields
 • Photoshop proficiency Understanding

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Develop the concept and design
 • Bachelor's degree preferably in Graphic Design
 • Photo taking skills would be a plus

3 hours ago

 

Applied
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • ภาษาอังกฤษดี
 • หรือ อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดเพศ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years hands-on experiences
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Graphic Design
 • Good initiative, strong analytical skill

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 6 years of experience in Graphic design
 • Ability to manage and deliver projects on time
 • Good command of spoken and written English.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Fashion des. or Product des.
 • At least 2 years of experience
 • Proficient in AI,PS,3D

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Present งานได้
 • ออกแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้
 • Photoshop, 3D max, Autocad

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำอาร์ตเวิรค์ ฉลาก โบว์ชัวร์
 • ทำเว็ปไซด์บริษัท
 • ใช้โปรแกรมAdobe Photoshop, Adobe I

3 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Degree / Diploma in Electrical / Mechatronics
 • Good design experience
 • Good knowledge on Solid Works and AutoCAD.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree / Diploma in Mechanical Engineering.
 • Good design experience in Fixtures & Tooling.
 • Good knowledge on Solid Works and AutoCAD.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Packaging design, Table Costing and/or BOM process
 • Manufacturing environment
 • Maintain good quality & performance of packaging

3 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • สามารถอ่านและเข้าใจแบบสถาปัตยกรรม
 • เป็นนัก Render ที่ถนัดการเล่นกะแสงละมุมมองแปลกใหม่
 • เป็นนักนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน Programmer อย่างน้อย 1 ปี
 • พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ Android บน Mobile และ Tabl
 • พัฒนาระบบโดยใช้ PHP Framework

3 hours ago

 

Applied
 • Experiences in Graphic Design
 • Good command in English
 • International and friendly environment

3 hours ago

 

Applied
 • Age 30 - 45 years old
 • Experienc 8 years up in Software design
 • Able to work at Bangbor-Samutprakarn

3 hours ago

 

Applied
 • Great client with plenty of challenging briefs
 • Be part of an experienced & supportive team
 • Opportunities for career progression

3 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female, Age 35 years old or above
 • Bachelor of Engineer in Electronic/Mechanical
 • Experience in production design in manufacturing

3 hours ago

 

Applied
 • มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • ตั้งใจ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี ด้านออกแบบเครื่องประดับ และ อื่นๆ
 • มีทักษะการออกแบบด้วยมือ และคอมฯ Jewel CAD

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 years of hands-on web design experience
 • Webdesign experience for eCommerce a big advantage
 • UI/UX design experience

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Visualization, Computer Art
 • Exceptional design portfolio
 • Highly discipline and strong passion in creativity

3 hours ago

 

Applied
 • User Experience UX Designer
 • Minium 3 years experience in mobile application
 • Degree in Design, Communication, Computer Science

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาด้านการออกแบบ
 • Adobe Photoshop, Indesign , FrameMker

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Graphic design
 • Most content of the jobs are mechanical related
 • Edit and Design printing material content & layout

3 hours ago

 

Applied
 • Digital video editing
 • Bachelor in Digital Media Production
 • Proficiency in Adobe creative

3 hours ago

 

Applied
 • Proficient in latest design softwares
 • Experience in photographic, photoshoot direction
 • Highly creative, proactive, detail oriented

3 hours ago

 

Applied
 • Learn how to design material handling systems
 • Learn to work in international project teams
 • Get familiar with mechanical process engineering

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 days work and flexible times
 • Good creative and innovative idea
 • Experiece in Advertising Agency is adventage.

3 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์งานออกแบบเว็ปไซต์
 • มีประสบการณ์ HTML5, CSS3, Coding
 • งานย่อยต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

3 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ แพคเกจจิ้ง สติ๊กเกอร์ ทำแคทตาล้อค
 • ปริญญาตรี ด้านIT เกี่ยวข้องกับกราฟฟิค
 • เพศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 Year experiences in draftman or any related
 • Can work under high pressure
 • Knowledge of Auto CAD, Microsoft Office

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ศิลปกรรมหรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้านศิลป์ และการออกแบบ
 • วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางด้านนิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5-7 ปี
 • วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะการเขียน และการพูดที่ดีที่สามารถโน้มน้าว
 • การบริหารสื่อ และการสร้างเครือข่าย

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female,Thai nationality, Age 25-35
 • 1-3 years working experience as web designer
 • Good command of English

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • เพศ ชาย/หญิง ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบจัดเตรียม ออกแบบ ประมาณการ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Familiar with Adobe software products.
 • Willing to learn InDesign and FrameMaker.
 • Monthly Salary 14K to 30K, plus bonuses and OT.

3 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เรื่องวัสดุ และอ่านแบบได้
 • สามารถตรวจ BOQ ได้ สามารถตรวจ spec วัสดุได้

3 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง Graphic Designer
 • มีทักษะด้านการส้รางสรรค์งาน
 • มีประสบการ์จากงาน Graphic Decorate และออกแบบ Logo

3 hours ago

THB13k - 20k /month

Applied
 • Degree in Electrical Engineering
 • Good technical computer skills
 • 2+ years’ experience in Electrical Engineering

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years experience in graphic design
 • Proficient in Photoshop, Illustrator, InDesign
 • Salary 20K - 25K, 5 working days

3 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Excellence in English Language Proof Reading
 • Degree in any related field
 • Service Mind with Team and Client Relationship

3 hours ago

 

Applied
 • ประสานงาน เติมเต็มให้ทีมงานทุกตำแหน่งบรรลุเป้าหมาย
 • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ ผลิตสื่อ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีไหวพริบ ปฏิภาณ เข้าใจภาพรวมของการทำงาน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง
 • อายุ 28 - 32 ปี
 • ทักษะด้านการออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 30 years old up. BE in Engineering
 • Has experience in Tooling Die design over 3 years.
 • Has skill in Auto CAD and Solid work 2D/3D

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.