• ออกแบบกราฟฟิค สิ่งพิมพ์ โบรชัวร์ Backdrop
  • อายุ 23 -35 ปี, ปริญญาตรี สาขามัณฑนศิลป์
  • มีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Flash

15 hours ago

 

Applied
  • เปิดใบสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ และส่ง LC ให้ธนาคาร
  • ติดตาม Shipment และเอกสารจากผู้ขาย / เช็คพิกัดเรือ
  • ติดต่อสายเรือเพื่อซื้อ Freight / ซื้อประกันทางทะเล

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.