• สนับสนุนงานฟ้องดำเนินคดี สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • ติดตาม และควบคุมทนาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบของธนาคาร
 • มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 5 ปี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานระหว่างทนาย และฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
 • ดูแลทนาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฏหมาย
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 - 2 ปี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead NPS - Net Promoter Score survey across bank
 • Analyze Voice of Customer and seek to understand
 • Drive Service Initiatives with objectives

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree with a minimum 2nd Upper Class
 • Demonstrated leadership track record in school
 • Less than 2 years of working experience

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To build relationship with UOB’s wealth customers
 • Possess Single License (preferred)
 • English proficiency is an advantage

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Work with Head of Service Transformation to create
 • Encourage working atmosphere by motivation
 • Develop Service by raise mystery shopper scores

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for independent reviews on risk
 • Report findings and recommendations for improvemen
 • Monitor to ensure corrective actions from all sign

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finding prospect clients from both internal source
 • Arrange meeting with prospect clients to explore
 • Structure solutions and make presentation clients

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assist project champion in planning
 • Monitor project progress
 • Ensure that decisions are taken by the right

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Banking, Consumer Lending, Retail Marketing
 • credit card business
 • analytical, interpersonal, presentation skill

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To monitor and manage performance of sales
 • To keep abreast of developments in the field
 • To support BUs Heads and Product Heads

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Valuation of property or machinery with skill
 • Experience & Skill in Property Valuation 3 years
 • Enthusiastic, able to work under pressure

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to perform problem solving of customers
 • Monitor Dispute Case to process within SLA, report
 • Advance Chargeback Rules and Visa and Master Card

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years in Retail Banking experiences
 • Strong Project & Process Improvement skills
 • Consumer products e.g. Secured & Unsecured

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Checking that the Operation Risk Framework
 • Establishing an operating framework
 • Defining a risk-based approach to identify

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Response operation function process for Treasury
 • Ensure that the document which related
 • Prepare the report which related to Treasury

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามทวงถามหนี้ และแจ้งยอดค้างชำระผ่านทางโทรศัพท์
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่นัดชำระ เพื่อติดตามชำระหนี้
 • บันทึกการติดตามหนี้ของลูกค้าลงระบบ และจัดทำรายงาน

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับสายลูกค้าที่โทรสอบถามเรื่อง บัตรเครดิต
 • รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
 • อัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • ประกันชีวิต วินาศภัย ผู้แนะนำการลงทุน

24-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • สนับสนุน และช่วยเหลืองาน Operation
 • จัดทำสรุปรายละเอียดลูกหนี้ที่ได้รับอนุมัติฟ้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานติดตามทวงถามหนี้

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage maintenance of all contract documentation
 • Adhere to regulatory and compliance
 • Ensure the memorandum of agreement and contract

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare the Consolidated Financial Statements
 • Coordinate and oversee the period-end closing
 • Maintain Chart Of Account (COA)

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • analytical skills and knowledge of Financial
 • At least 3 years of commercial banking experience
 • Good selling and client relationship skills

22-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • experiences in Trade Sales is preferable
 • Good selling & marketing, and interpersonal skills
 • Proactive, self-motivated and high responsibility

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

22-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

22-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

22-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
 • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
 • Self motivated, Proactive and presentable

22-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร
 • life and non-life insurance, Single License

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To Build and develop relationship with customer
 • Highly professional customer service to advice
 • Possess a Single License

22-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • To Build and develop relationship with customer
 • Highly professional customer service to advice
 • Possess a Single License

22-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Manage business relationship with Privilege
 • Design financial strategies plan or investment
 • Single license, Life license, Non Life license

22-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Manage business relationship with Privilege
 • Design financial strategies plan or investment
 • Single license, Life license, Non Life license

22-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Acquire new FD and CASA deposit
 • Self - driven and highly motivated
 • Co ordinate with branch and relevant parties

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in administration which related
 • Have a strong negotiation skill
 • Knowledge of lease agreement and budgeting

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Management Accounting, Finance Accounting
 • Knowledge of Basel III
 • Banking Industry

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in MIS or Information Technology
 • Knowledge of basic accounting
 • Skill in large database or data warehouse

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจเช็คประวัติและข้อมูลลูกค้าสินเชื่อเคหะ
 • จัดเตรียมรายงานเครดิตบูโร
 • ต่ออายุวงเงินสัญญาลูกค้าสินเชื่อเคหะ

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Asset & Liability Management (ALM)
 • Liquidity Risk, Interest Rate Risk
 • Analytical solutions to business problems

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • ประกันชีวิต วินาศภัย ผู้แนะนำการลงทุน

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • New Graduates are welcome to apply
 • Have positive attitudes, service minded, pleasant
 • Good command of English, Chinese, Japanese

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Set up and manage the annual audit plan
 • Lead and supervise the audit team and execute
 • Follow up implementation of all previous audit

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Plan and conduct IT audit work
 • Lead a team in conducting audit fieldwork
 • Business & IT processes for the Bank’s

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Focus on building up and strengthening good relati
 • Supervise 3 teams of up-country sales teams and mo
 • Flexible to travel to Cholburi, Rayong, Chiang Mai

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years in Secretarial experienced
 • Excellent in Microsoft Office
 • Good Command of English

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการ
 • หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.