• จบการศึกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.หรือ ปวส.
  • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
  • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • production/supervision/working in shift experience
  • New graduated is welcome
  • Degree, preferably in Chemical Engineering

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.