• ปริญญาตรี หรือ โท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ด้าน IT , Database
 • มีความรู้และทักษะในการใช้ Advance Excel

15 hours ago

 

Applied
 • At least 3-5 years experience in Telco business
 • ติดตามเข้าใจ End To End After sales Process
 • กำหนดแนวทางการให้บริการ After sales

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Web Fronted Development
 • Good knowledge in html5, css2, css3 web responsive
 • knowledge in UX/UI Design

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 5 yrs experience in Project Management
 • Telecom business is preferable
 • Understand Software Development Life Cycle

21-Apr-17

 

Applied
 • Gather business requirement
 • Analyst and provide solution
 • Experience in customer care & billing system

21-Apr-17

 

Applied
 • Analyze business requirement
 • Maintain and improve application availability
 • Investigate and provide solution

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Design, develop, debug testing Android software
 • deep understand Android Platform
 • Excellent hands on skills

21-Apr-17

 

Applied
 • 7-10 years experience in retail business
 • Positive attitude with strong communication skill
 • Conduct consumer retail sales and marketing

21-Apr-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลใน Social Media และ Internet
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี น้ำเสียงไพเราะ
 • มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

21-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Product/Process Development.
 • Responsible for the overall direction, coordinate.
 • Experience in Telecom business.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • กำกับดูแลการการขาย กิจกรรมการขายและการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด

21-Apr-17

 

Applied
 • กำกับดูแลการการขาย กิจกรรมการขายและการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด

21-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

21-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมทีมงานขายระดับพื้นที่หรือ จังหวัด
 • สร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้เพิ่มขึ้น
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in Marketing, Engineer
 • 10 years sales management experience in the mobile
 • Committed, self driven and good level of initiativ

21-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

21-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด

21-Apr-17

 

Applied
 • Charging and Billing System
 • Mobile Intelligent Network/OCS
 • Manage Vendors

21-Apr-17

 

Applied
 • Develop the concept and design
 • Bachelor's degree preferably in Graphic Design
 • Photo taking skills would be a plus

21-Apr-17

 

Applied
 • 8 years in sale or presale mobile and Data Service
 • Bidding document preparation
 • Data Service Networking design

21-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Telecommunication Engineering
 • 2 years experience in Project Management field
 • Manage, monitor and control project

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Master / Bachelor of Business Administration
 • 3-5 years experience in business development
 • Proficiency in E2E logical thinking

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience with Java Plateform
 • Strong background in J2SE, J2EE,EJB, UMLWeb Sphere
 • Good Attitude

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science / IT
 • 3-5 years managing / supporting any development
 • Mobile App Concept Frontend, Backend

20-Apr-17

 

Applied
 • Experience in PHP Framework
 • Experience in SEO
 • Experience in Social Media Plugins

20-Apr-17

 

Applied
 • 10 year experience in Submarine cable industry
 • Telecom Network Operations and Maintenance
 • knowledge of several job areas within Subsea cable

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong understand of Datawarehouse
 • Proficiency in writing SQL queries and JavaScript
 • Experience with Business Intelligence

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Design and Develop Dashboard
 • Experience in data analyst
 • experience with SQL creating, reading, running,

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Intelligence Implementation
 • Create Report and Dashboard
 • Data Assessment

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience with php frameworks (Laravel, CodeIgnit
 • Experience in JavaScript, Ajax, JQuery
 • Analyze and design web application software

20-Apr-17

 

Applied
 • Strong experience in Netezza or Oracle
 • Develop, validate, maintain Physical Data Models
 • Understand Data Modeling Architectural

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Gather business requirement, manage requirement
 • Provide impact analyst
 • Provide system requirement specification

20-Apr-17

 

Applied
 • Experience in HADOOP Framework
 • Experience in design & implement complex warehouse
 • Experience in datawarehouse tools

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • MBA or Brand Management/ Communication
 • 7-10 year in Brand Management, Marketing
 • Must have a strategic thinking to work

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Deliver excellent services to privileged customers
 • Pleasant personality and good appearance
 • Good command of English (TOEIC 550)

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree related in Engineering
 • Experience: IT Project Manager or ICT Consulting
 • Certification related in Networking, System

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Engineering
 • Solid software test and documentation skill
 • Knowledge of enterprise software development

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Engineering
 • Solid programming skill
 • Knowledge of typical telephony system

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Engineering
 • 3-7 years hands-on experience in real world
 • Excellent written and verbal communication

19-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานเขียนแบบ
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

19-Apr-17

 

Applied
 • รักษาความปลอดภัย
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • บริหารบริษัทผู้รับจ้างบริการ

19-Apr-17

 

Applied
 • ประเมินที่ดิน
 • ประเมินอสังหาริมทรัพย์
 • เจรจาต่อรอง

19-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านสายกีฬาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อสายกีฬา
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิก ด้านสื่อออนไลน์
 • ปริญญาตรีด้านการออกแบบ หรือ สาขาที่เกียวข้อง
 • ชอบที่จะเรียนรู้และสนใจพัฒนางานออกแบบด้วยUX Design

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any fields or higher
 • 2 yrs. experience in User Interface Design
 • Understand user experience

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Configure and install various network devices and
 • Monitor performance and ensure system availability
 • Monitor system resource utilization, trending, and

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Handle user request to support IT Operation
 • Support plan-work & IT changes
 • be able to do coding

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop Test Plan, indentify risks
 • Create & maintain automation testing script
 • 1-5 yrs experience in Software testing

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.