• ทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลใน Social Media และ Internet
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี น้ำเสียงไพเราะ
 • มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, การตลาด, สื่อสารมวลชน
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาด

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาด

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • accounting
 • finance
 • controller

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ
 • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
 • มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to use command of Oracle SQL or MS SQL
 • Able to programming VBA in Excel
 • Employee Data Change Administration

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in any relate
 • Device, gadgets, and accessories
 • Passion in Technology & Trendy

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ วางแผนการขาย การกระจายสินค้า
 • วางแผนเส้นทางการเข้าเยี่ยม (Visit Route)
 • วิเคราะห์และสรุปข้อมูลการเข้าเยี่ยม การขายประจำวัน

7 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Develop the concept and design
 • Bachelor's degree preferably in Graphic Design
 • Photo taking skills would be a plus

7 hours ago

 

Applied
 • ทำการคำนวณการจ่าย Commission & incentive
 • เข้าใจ Business Requirement ของ Commission
 • BA. in Finance, Computer Business

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Marketing
 • 3 years of experience in Product Marketing
 • Strong Business Analytical Skill

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support the management of the business
 • Can work on weekend / shift based
 • Able to communicate in English

7 hours ago

 

Applied
 • การพัฒนาผู้นำ
 • education
 • event

13 hours ago

 

Applied
 • Design & Implement RDBMS based programming (PLSQL)
 • Analyst requirement and design database structure
 • Research & evaluate new rdbms & nosql database

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Gather business requirement
 • Analyst and provide solution
 • Experience in customer care & billing system

15 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิก ด้านสื่อออนไลน์
 • ปริญญาตรีด้านการออกแบบ หรือ สาขาที่เกียวข้อง
 • ชอบที่จะเรียนรู้และสนใจพัฒนางานออกแบบด้วยUX Design

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work with Product Owners to help them leverage
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work with Product Owners to help them leverage
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Business Administration Degree
 • 6-8 years of work experience in related task
 • Proven working experience in social media channel

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work with Product Owners to help them leverage
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any fields or higher
 • 2 yrs. experience in User Interface Design
 • Understand user experience

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree/ Higher in marketing or related fi
 • 7 years in marketing management and marketing
 • Possess of initiative, proactive and analytical

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • mobile device
 • training
 • sales and marketing

20 hours ago

 

Applied
 • Information Technology
 • Mobile application
 • training and teaching

20 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • งานออกแบบและประเมินค่าใช้จ่าย
 • ดูแลและควบคุมงานโครงการ (project)

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Telecom Engineering.
 • Able to tackle issues and problems in logical step
 • Understanding or training in RF planning

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • FTTX Project
 • Co-ordination and Support
 • Knowledge in IT,FTTX

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Marketing Communication
 • Minimum 3 years of experience in the communication
 • Effective verbal and listening communications

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ อ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher degree in Business or Marketing
 • 5 years of experience in Marketing
 • Product knowledge, Mobile and web base operation

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare design plan, concept and layout
 • Create and deliver motion graphics
 • Work with art and creative teams

27-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Commercial
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจโครงสร้าง Income Statement ของธุรกิจ

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop new user-facing feature for mobile apps
 • Experience in creating wireframes, storyboards.
 • Skill in HTML, CSS, and JavaScript for rapid.

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • strategic content
 • digital content sourcing
 • content marketing

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Set strategy for expanding Omni Channel
 • Handle project management
 • Co-ordinate with cross functional team

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Support IT Application System for Retail shop
 • Analyse, Design and Develop BRD
 • Experience in IT Application or Infrastructure

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in MBA or Brand Management/ Communication.
 • 3-5 year in Brand Management, Marketing.
 • Experience brand communication and activities.

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Analyze business requirement
 • Maintain and improve application availability
 • Investigate and provide solution

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Proficiency in Linux environment, Web Services.
 • Strong Java knowledge
 • Familiarity with concepts of MVC, JDBC

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Handle user request to support IT Operation
 • Support plan-work & IT changes
 • be able to do coding

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop Test Plan, indentify risks
 • Create & maintain automation testing script
 • 1-5 yrs experience in Software testing

27-Jul-17

 

Applied
 • Lead and managed software technical team
 • Deep understanding on Application Architecture
 • Experience in implement complex system

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead Design, development & test of Siebel CRM
 • Analyze user requirement
 • provide impact assessment

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Gathering business requirement
 • analysis and provide impact assessment
 • provide software configuration

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Design and Develop application
 • Tuning application
 • Strong c#, .net

27-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.