• เพศ : ชาย/หญิง
  • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีสาขาการบริหาร

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น คิดอย่างเป็นระบบ

27-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.