• จัดทำแบบกรมธรรม์และรายละเอียดส่งคปภ.
 • ออกแบบและจัดทำความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบความคุ้มครองของกรมธรรม์

7 hours ago

 

Applied
 • Mainly focus on application development
 • Maintain applications to ensure smoothly
 • Perform coding, unit testing and troubleshooting

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide legal advice and opinion
 • Draft, review and revise all kinds of contract
 • Coordinate and contact with all stackholder

22 hours ago

 

Applied
 • To manage IT include infrastructure and applicatio
 • To develop and implement IT strategy
 • To ensure security about information protection

27-Jul-17

 

Applied
 • จัดทำและรวมรวม Budget และ Corporate Plan ประจำปี
 • จัดทำรายงานเชิงกลยุทธ
 • ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน
 • ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชี

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare audit program.
 • Provide consulting work about internal controls
 • Draft audit report

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Contact with BU to gather business requirments
 • System anayst according to business required
 • Participate in development, testing and implementa

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Supporting the delivery of the HR Strategy
 • Deliver talent management and execute annual plans
 • Preparing and provide information for Management

26-Jul-17

 

Applied
 • ดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ในโครงการที่ได้รับ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Support in Training and Development function
 • Support in Recruitment function
 • Support in Compensation and Benefit function

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีเป็นอย่างดี

25-Jul-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มองหาโอกาสและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
 • สามารถติดต่อประสานงานกับผู้บริหารขององค์กรต่างๆ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์เป็นอย่างดี

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years' experience in Compliance
 • Prepare monthly compliance reports
 • Develop and maintain compliance policies

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์การตลาดในผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ
 • ประสบการณ์ในการทำงานสายการตลาด อย่างน้อย 3 ปี

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Facilitating in-house and public training program
 • Implement and follow up Career and Succession plan
 • Develop IDP and career path

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.