• มีความสนใจในธุรกิจท่องเที่ยว
 • รักงานด้านการขาย
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

20-Jul-17

 

Applied
 • Design Manufacturing process
 • Ensure the project engineered
 • Attractive package

20-Jul-17

 

Applied
 • Strong knowledge JavaScript and HTML
 • 3+ year’s development experience.
 • Team player

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

18-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Marketing, Sales
 • Age between 28 – 40 Years Old
 • Minimum 3 years sales experience in sales

18-Jul-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 21 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ช่างไม้ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์

18-Jul-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Jul-17

 

Applied
 • Good communication especially in writing skill
 • Prefer highly socializing person
 • Experienced in copy writer or writing any content

18-Jul-17

 

Applied
 • experience in Airlines/Tour / Travel agent
 • or have traveled in many countries.
 • Able to work under pressure

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Previous experience with search engine
 • Experience with B2C social media
 • Provide creative ideas for content marketing

18-Jul-17

 

Applied
 • 3 years experience with accounting function
 • Experience in SAP & audit firm is an advantage
 • Strong skill of Thai accounting standard&taxation

18-Jul-17

 

Applied
 • Ensure Quality Product and Customer requirements
 • At least 2 Years in Quality-Automotive business
 • Attractive Benefit

17-Jul-17

 

Applied
 • Import/Export operation under Free Zone Privilege
 • Attractive Benefit
 • Engish Skill : International Contact

13-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.