• เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or related field
 • Minimum 5 year of work experience in Accounting
 • Good command in English

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai nationality, age 30-45 years
 • Minimum 5 years experience in managerial level
 • Good command of English & Chinese

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male 25-35 years old
 • Degree or Master’s in Chemical Engineer or Science
 • 1 year of working experience in Sales Engineering

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.