• ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์

13 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์

13 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์

13 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์

13 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์

13 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วางแผนการอบรมและพัฒนาความรู้ทางด้าน Service & Sale
 • ติดตามการทำงานของสาขาที่ได้รับการอบรมแล้ว
 • ออกแบบและสร้างแบบทดสอบ

24-Apr-17

 

Applied
 • ให้บริการแลกเปลี่ยนเงิน
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

24-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Economics, Business, Accounting, Finance
 • Experience in banking operational areas
 • Excellence written and verbal communication skills

24-Apr-17

 

Applied
 • 3 years experience in Banking or Telecom
 • Responsible for Salesforce Collaboration
 • Develop report and dashboard

24-Apr-17

 

Applied
 • Architecture discipline and system design
 • Develop methodology to be used on projects
 • Develop new migration plans to future technology

23-Apr-17

 

Applied
 • Coach agile teams in various agile methodologies
 • Develop and establish agile standards
 • Guide the team in using agile best practices

23-Apr-17

 

Applied
 • Major in in Business or Information Technology
 • 1-2 year experiences in IT or Procurement
 • Understanding of organization's forecasting

21-Apr-17

 

Applied
 • Gather sourcing requirements from the BU
 • Meetings with vendors/suppliers for gap analysis
 • Ensure compliance with vendor/business partner

21-Apr-17

 

Applied
 • Provide legal advice to other officers of the Bank
 • Negotiate and discuss with external vendors
 • Review vendor’s form of technology or IT contract

21-Apr-17

 

Applied
 • Major in Business or Information Technology
 • Analyze historical information
 • Develop plans for specific business initiatives

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบการเปิดปิดของเครื่อง Self Service
 • ประสบการณ์ 1 ปี ทางด้าน IT Help Desk / IT Support
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และแจ้งผู้ดูแล

21-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science
 • Having experience on OS AIX
 • Able to work under high pressure

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Statistics, Mathematics, IT, Finance.
 • 2 years’ experience in Risk Management.
 • Good command of English is required.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ใบอนุญาตอื่นๆ ตามที่ กลต.กำหนด
 • มีใบอนุญาต Single License

20-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ใบอนุญาตอื่นๆ ตามที่ กลต.กำหนด
 • มีใบอนุญาต Single License

20-Apr-17

 

Applied
 • Develop marketing plans and identified segment
 • Graduate or higher in Marketing, Economic
 • 3 years experience in Retail Product

20-Apr-17

 

Applied
 • Lead the development of sectoral strategy
 • Work with MIS ensuring suitable data
 • Data Management and Data Analytic tool, SAS

20-Apr-17

 

Applied
 • Monitor and collect data ensuring suitable data
 • Develop data governance with continued enhance
 • Continuing up-to-date knowledge

20-Apr-17

 

Applied
 • Degree in IT, Computer Science
 • Experience in IT Security
 • Good communication skills both Thai and English

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 3 years' experience in Risk Management
 • Investigation, Process Improvement or
 • in other comparable fields

19-Apr-17

 

Applied
 • Fund Management Client Services
 • Financial Advisory
 • Portfolio Analysis

19-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

19-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ

19-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ

19-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ

19-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

19-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

19-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดี

19-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ

19-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ

19-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : G Tower พระราม 9

19-Apr-17

 

Applied
 • Responsible for Salesforce Collaboration
 • Manage and maintain Salesforce user
 • Enhance Salesforce and other platforms

18-Apr-17

 

Applied
 • Degree or higher in Human Resources Management
 • Experience in HR generalist role
 • Good communication skills both Thai and English

18-Apr-17

 

Applied
 • Degree or higher in Human Resources Management
 • Experience in HR generalist role
 • Good communication skills both Thai and English

18-Apr-17

 

Applied
 • Support the development and execution of strategic
 • Conduct research and analyses
 • Conduct analysis, feasibility study and risk

18-Apr-17

 

Applied
 • ผู้แนะนำการลงทุน
 • Wealth Management)
 • สาขาวิชาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

18-Apr-17

 

Applied
 • กำกับดูแลและให้ความเห็นความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์
 • สื่อความ และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ
 • ปริญญาตรีสาขา IT คอมพิวเตอร์ การเงิน บัญชี บริหาร

18-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.