• บริหารจัดการงานจัดทำงบประมาณก่อสร้าง
 • งานประมาณราคาและจัดทำงบประมาณการก่อสร้าง
 • การถอดแบบ BOQ

24-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน หรือบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือพัฒนาองค์กร
 • มีทักษะด้าน Feasibility Studyอสังหาริมทรัพย์แนวสูง

24-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด , อสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์การตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์การตลาด คอนโดมิเนี่ยม

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การขายด้านอสังหาริมทรัพย์แนวราบ
 • บริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจ
 • ปฎิบัติงานขายที่ได้รับมอบหมายเพื่อบรรลุเป้าหมาย

24-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิต
 • กำกับดูแลงานขนส่ง
 • กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์

24-Jul-17

 

Applied
 • ขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
 • สรุปวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ
 • บริหารจัดการงานขายและทีมงานขาย

24-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด 10ปีขึ้นไป
 • การบริหาร อสังหาริมทรัพย์แนวราบ/แนวสูง 7ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

24-Jul-17

 

Applied
 • การบริหารและการจัดการงานด้านศุนย์บริการลูกค้า
 • มีประสบการณ์งานการควบคุมทีม Call Center
 • ปรับปรุงการบริการลูกค้าให้ได้คุณภาพ

24-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.