• สรรหา และเจรจาต่อรองราคาที่ดิน
 • ดำเนินการซื้อขายและได้ที่ดินตามกฎหมาย
 • เจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหางานสรรหาที่ดิน

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานโยธา ก่อสร้าง มากกว่า 7 ปี
 • บริหารจัดการการจัดทำแผนงานโครงการก่อสร้าง

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จบใหม่ – อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า 0-5 ปี

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
 • สรุปวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ
 • บริหารจัดการงานขายและทีมงานขาย

27-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน หรือบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือพัฒนาองค์กร
 • มีทักษะด้าน Feasibility Studyอสังหาริมทรัพย์แนวสูง

27-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปบัญชี หรือการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การเงินหรือบริหารความเสี่ยง
 • หากมีความรู้ด้าน CPI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.