• เพศหญิง อายุ28 - 38 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้ด้านงานคดี บังคับคดี ส่งฟ้อง

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการขายและฝึกอบรม
 • มีความรู้ด้านการขายประกันภัย หรือประกันชีวิต
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Office

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ ไม่เกิน35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี เท่านั้น
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้1 ปีขึ้นไป

26-Jul-17

 

Applied
 • management accounting in a business
 • SQL or VBA for Excel or data mining experience
 • Portfolio analysis on trend to identify

26-Jul-17

 

Applied
 • degree or higher in Statistics, Mathematics
 • Experienced in rate book for minimum 2 years
 • Skill in the price of care arrangement

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Participate in data warehouse design/ data collect
 • Bachelor’s degree or higher in any related field
 • Experience and good skills in SAS Base, SQL

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance, Accounting
 • Minimum 2 years of Credit Risk Portfolio
 • Familiar with financial modeling, good with number

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน35 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทีมField Collection

25-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
 • เคยผ่านงานด้าน Collection
 • สามารถบริหาร OAหรือเคยคุมทีม Inhouse Collection

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Engineer, Statistics
 • 7 year experience in unsecured,sub-prime
 • Collection specialist with good organizational

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์โดยตรงในการใช้ระบบ Auto Dialer
 • ความรู้ด้านสถิติเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการหนี้ (collections)

25-Jul-17

 

Applied
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานโดยตรงด้านประกันภัย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงาน

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการประสานงาน อย่างน้อย2 ปีขึ้นไป

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและพัฒนาระบบ Krungsri Learning
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Background in recruitment
 • Screening and interviewing
 • Update and analyst recruitment report

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Public Administrati
 • At least 2 years working experience in HR function
 • Be able to work under pressure & dead line

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.