• ทำเครื่อง ซ่อมเครื่อง
  • การศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีใจรัก สามารถทำงานเป็นทีม

25-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย -หญิง อายุ 23-35 ปี
  • ปวส-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี

25-Apr-17

 

Applied
  • หาลูกค้า
  • นำเสนองานขาย
  • ให้คำแนะนำและการบริการจนส่งมอบรถให้แก่ลูกค้า

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.