• ปริญญาตรี บัญชี และ ปริญญาโท (ยินดีรับจบใหม่)
 • ทักษะทางคอมพิวเตอร์ (Excel) / ภาษาอังกฤษ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่พหลโยธิน

1 hour ago

 

Applied
 • Perform research on macroeconomics / microeconomic
 • Master’s Degree or higher in economics or related
 • Knowledge of AEC is preferable

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้าบุคคลและองค์กร
 • Quality / Project Management
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

21-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Editor/Content Marketing
 • มีประสบการณ์ด้าน Digital/Social Media
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท MBA, Engineering, Other Fields
 • ประสบการณ์ Call Center หรือ Process Improvement
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

21-Jul-17

 

Applied
 • Experience in real estate development
 • Ability to conduct feasibility studies
 • Market research &market analysis management skills

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship Manager Japanese Clients
 • Japanese Speaking

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • ทักษะทางคอมพิวเตอร์ (MS Excel)
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้ / รับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่

20-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า สินเชื่อSME
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาหลักสูตรด้านการควบคุมการทำงานภายในของพนักงาน
 • ออกแบบวางแผนแนวทางการจัดอบรม
 • วิเคราะห์ ประเมินผลการฝึกอบรมและจัดทำ Report

20-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน Business / Laws
 • มีประสบการณ์ทางด้านสัญญา กฎหมาย
 • ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

20-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท (ไม่ระบุสาขาวิชา)
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ/การเจรจาต่อรอง (คุยกับลูกค้า)
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/กระบวนการ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาโท MBA, Economics (จบใหม่)
 • ทักษะทางคอมพิวเตอร์ (Excel) / ภาษาอังกฤษ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่พหลโยธิน

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Engineering, MBA
 • Process Improvement / Strategy / Service
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่พหลโยธิน

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาโท MBA, Account, Finance, Econs, Com Science
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี / ทักษะภาษาอังกฤษ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่พหลโยธิน

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Engineering, Computer Science, MIS
 • งานบริหารระบบช่องทางลูกค้า
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

20-Jul-17

 

Applied
 • ตรี Engineer, Logistic / โท MBA, Finance, Account
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี Engineering / ปริญญาโท MBA
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

20-Jul-17

 

Applied
 • IT Security Engineer
 • 3 years of experience in IT security/ IT Audit
 • Working location: KBTG Tower Changwattana

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer related field
 • At least 3years of system administrator experience
 • Experienced in virtualized system and SAN

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Serve as part of a KBTG Blockchain team
 • Build web application to provide REST API service
 • Experience with Node.js programing

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Finance,Engineering,IT
 • Knowledge in IT and business acumen
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

20-Jul-17

 

Applied
 • Develop Blockchain smart-contract (chaincode)
 • Hands on experience with Golang programing
 • Development of Hyperledger Fabric blockchain

20-Jul-17

 

Applied
 • Master’s degree in Business administration related
 • 5-7 years of experience in Banking, Finance
 • Good interpersonal and leadership skills

20-Jul-17

 

Applied
 • NEW Graduates who love in JAVA language
 • You will be developed to be a professional
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • iOS applications and integration with back-end
 • Objective-C, Swift1, Swift2 and Cocoa pot
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

20-Jul-17

 

Applied
 • Manage & Develop ETL process using Pentaho data
 • ETL developers to support KBTG's Blockchain App
 • Hands on experience with ETL solution

20-Jul-17

 

Applied
 • NEW Graduates who love in JAVA language
 • You will be developed to be a professional
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี IT / ปริญญาโท MBA
 • การจัดการ การบริหารโครงการ ทั้ง IT และ Business
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่พหลโยธินและแจ้งวัฒนะ

19-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาโท MBA, Finance or or Related Fields
 • ประสบการณ์ในการวางแผนเชิงธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s/Master’s degree in Laws or related
 • Experience in AML compliance/other AML related
 • Location: Ratburana Head Office

19-Jul-17

 

Applied
 • ฺีBusiness Computer / Information System
 • มีทักษะการใช้ SQL Server / โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor/Master's Accounting, Finance, Economics
 • Minimum 3 years of experience
 • Location: Muang Thai Phatra Complex Ratchadapisek

19-Jul-17

 

Applied
 • Engineering / Occupational Health and Safety
 • Develop the protection of the bank’s asset
 • Ratburana Head Office

19-Jul-17

 

Applied
 • Talent Management and Succession Plan
 • Master's degree
 • 2-4 Year of experiences in HR field

19-Jul-17

 

Applied
 • Manage business relationship with KBank clients
 • Credit, Financial and Industry analysis
 • Multi Corporate / Corporate Banking Segment

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.