• มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและพัสดุ
  • มีประสบการณ์ใช้งานระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

26-Apr-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 2 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ใช้งานระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

26-Apr-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์ขอใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ
  • ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

26-Apr-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.