• ติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอก
  • รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
  • สรุปการประชุม

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • ควบคุม กำกับ วิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน
  • ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัดหนี้สิน
  • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเอกสารให้มีประสิทธิภาพ

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • รับผิดชอบคอลัมภ์ต่างประเทศ แปลข่าว
  • อายุ 25 ขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.