• ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามระบบ
 • ควบคุม ติดตาม งานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ , มีความอดทน , สามารถรับแรงกดดัน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น
 • มีความรู้ และสามารถแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร
 • มีประสบการณ์ในงาน 3-5 ปี

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี-ป.โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิว
 • มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา application

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานอุตสาหกรรม

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.