• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป
  • เพศหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี
  • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือโยธา

28-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.