• เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ
 • สอน แนะนำผลิตภณฑ์ให้กับทีม

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์
 • ติดต่อประสานงานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
 • เรียนรู้ ปรับปรุงข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี มีบุคลิกภาพดี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน เลขานุการ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นระเบียบ รอบคอบ ตรงต่อเวลา

24-Apr-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงาน กับลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ
 • ดูแลลูกค้าเก่าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ และให้ข้อมูลกับลูกค้า

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or related fields
 • Prepare to meet customer delivery supervisor.
 • Recommend and sell the company as a distributor.

21-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การด้านขายเครื่องมือแพทย์
 • มีพาหนะใช้ในการทำงาน

20-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.