• ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตงานประเภท Inkjet
 • หากมีประสบการณ์ใช้เครื่อง Indoor HP Design D5800
 • สามารถซ่อมแซมและดูแลรักษา เครื่องพิมพ์

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 1-4 ปี
 • มีความสามารถในการจัดทำเอกสารรายการรับเงินบัญชี
 • บันทึกการตั้งลูกหนี้ และ รายได้จากใบแจ้งหนี้

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Plan, execute, and finalise projects on time
 • Consultants to deliver projects according to plan
 • Design application and database components

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop and maintain close working relationships
 • Press Release and good relationship with print
 • Communicating, coordinating with clients, supplier

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • University graduate in any field
 • At least 8 years experience of client service
 • General understanding of agency protocols

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • University graduate in any field
 • At least 5 years experience of client service
 • General understanding of agency protocols

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • University graduate in any field
 • At least 5 year working experience in marketing
 • Have knowledge for Budget controlling

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.