• ทัศนคติดี และมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์
 • อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานเกี่ยวข้อง เพศชาย

24-Jul-17

 

Applied
 • Strong analytical, communication and negotiation
 • TOEIC score > 650
 • Strategic thinking

14-Jul-17

 

Applied
 • responsible for accomplishment the PG-logistic
 • Manage logistics service
 • Monitor and control cost of logistics service

14-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท นิติศาสตร์
 • เชียวชาญเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและสัญญาประเภทต่างๆ
 • มีทักษะในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และทางอาญา

14-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.